Samenleving & Cultuur

samen veranderen

Nederland behoort tot de rijkste landen ter wereld. Door de materiële welvaartsgroei hebben we echter een consumptiepatroon en manier van leven ontwikkeld dat gepaard gaat met een onevenredig verbruik van wat onze eindige aarde te bieden heeft. Ook hebben we tot nu toe onvoldoende oog voor de sociale consequenties die onze huidige levensstijl met zich mee heeft gebracht. Maar een economietransitie binnen onze ‘samenleving & cultuur’ draait om meer dan verantwoorde of verminderde consumptie.

We hebben het geluk te wonen in een welvarend land waarin we vrij zijn om te worden wie we zijn, maar die vrijheid betekent ook de verantwoordelijkheid dat we anderen ook in staat stellen een comfortabel leven op te bouwen, we geen roofbouw plegen op plekken elders en rekening houden met toekomstige generaties. Meer ‘wij’ wordt er wel eens gezegd, in plaats van (steeds) meer ‘ik’. Dat vraagt een grote verandering in onze manier van denken en doen.

Gelukkig zijn er al vele Nederlanders die bouwen aan een samenleving waarin wel al het leven centraal staat en het ‘ik’ een plek heeft te midden van het ‘wij’. En zijn vele (maatschappelijke) organisaties en netwerken die deze verandering vanuit positief perspectief proberen te ondersteunen. Zo zet MaatschapWij inspirerende vernieuwende denkers en doeners in de spotlights, laten diverse sociaal ondernemers ons zien hoe dagelijks gebruikte producten als schoonmaakmiddelen, kleding en voeding duurzamer kunnen en dagen de KNHM foundation en diverse lokale en regionale platforms mensen uit hun leefomgeving groener, socialer en mooier te maken.

Ondanks alle negatieve consequenties van onze levensstijl, blijken we, als we met elkaar in gesprek gaan, vaak gedeelde waarden en normen te hebben die wel het welzijn van een ander en de planeet belangrijk vinden. Met de beweging die nu al in Nederland plaatsvindt is het de kunst ons collectief bewust te worden van deze waarden en elkaar te helpen ons gedrag erop aan te gaan passen.

 

Doelen

Spelers die actief werken aan de benodigde veranderingen in dit gebied geven o.a. de volgende gewenste veranderingen en/of doelen aan:

  • Bewustwording van onze levensstijl en aanpassing in (consumptie-) gedrag creëren ten aanzien van wonen, voeding, reizen.
  • Stimuleren van initiatief in eigen omgeving voor sociale verbinding en duurzame veranderingen (Hangt samen met onderdeel Democratie & Politiek).
  • Ontwikkelen van antropocentrisch naar ecocentrisch denken en handelen (besef dat wij mensen niet boven de natuur staan maar er onderdeel van zijn).