Aanpak burgerparticipatie en burgerfora door Ministerie BZK

In de zomer van 2020 schreven we er al een artikel over, maar stap voor stap wordt er in ons land werk gemaakt van vernieuwing van onze democratische samenwerking. Dat is nodig om een rechtvaardige economietransitie te realiseren voor een duurzame toekomst.

Zo kwam er van de week de ‘Aanpak burgerparticipatie en burgerfora‘ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hierin wordt door minister Hanke Bruins Slot ingegaan op de motie Van Dijk die vraagt om bestaande vormen van burgerparticipatie op nationaal niveau te evalueren, te verbeteren en met voorstellen te komen voor nieuwe vormen van burgerparticipatie, zoals burgerfora.

Er wordt aangegeven hoe het kabinet uitvoering geeft aan de motie Heerma die de regering verzoekt een nationaal burgerforum te organiseren op het thema van vergrijzing.
En er wordt aangegeven hoe het kabinet uitvoering geeft aan de motie Laurens Dassen die oproept om aan de slag te gaan met burgerbegrotingen.

Goed om te lezen dat “We als kabinet aan de slag gaan om meer mensen te betrekken bij de opgaven en vragen die ons allemaal raken.

Democratie is immers van ons allemaal.”