Afsluiting de TransitieMotor

Ruim 60 personen waren er afgelopen vrijdag aanwezig tijdens het afsluitingsevent van ‘de TransitieMotor’, de open beweging van mensen en organisaties die verandering naar een ecologisch duurzame en sociaal rechtvaardige samenleving stimuleren en initiëren.

De TransitieMotor was een 1 jarig initiatief  van het DRIFT Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam, voortgekomen uit de gesprekkenreeks ‘Nederland na Corona’. De belangrijkste gedachte achter de TransitieMotor is dat onze huidige neo-liberale economie aan vernieuwing toe, en we naar een ‘wellbeing economy’ toe moeten om de (grote) ecologische en sociale uitdagingen van deze tijd aan te pakken.

Naast de vraag ‘Wat verstaan we onder een ‘wellbeing economy”, is de uitdaging hoe we er naar toe kunnen bewegen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de transitiekennis van het DRIFT Instituut.

Onder de vlag van de TransitieMotor zijn er het afgelopen jaar een aantal werkgroepen en een regionale tak ontstaan:

  • Werkgroep BurgerBeraad:  Deze groep was in samenwerking met Extinction Rebellion en Bureau BurgerBeraad in 2020 gestart met de vraag ‘Wat zijn de essentiële voorwaarden voor een burgerberaad?’. Het belangrijkste resultaat van deze groep is het advies dat meegenomen is door de Commissie Brenninckmeijer over de mogelijkheden voor een burgerberaad Klimaat in Nederland.
  • Werkgroep Brede Midden: Had het doel om de 70% van de Nederlanders te bereiken. Er zijn diverse sessies geweest en er is een beeldbank gemaakt op Slack over de ‘duurzame uitladder’.
  • de TransitieMotor – regio Utrecht: is als enige regionale netwerk ontstaan en heeft wekelijks bijeenkomsten gehouden met een behoorlijke vaste groep deelnemers met verschillende achtergrond over diverse duurzame thema’s. Belangrijkste vruchten van dit netwerk waren de (spontane) ontmoetingen en inspiratie.

De TransitieMotor hield het afgelopen jaar maandelijks transitiegesprekken: Online bijeenkomsten over het wat en hoe van duurzame transities, zoals over ‘Nieuwe Waardering‘. De in totaal 13 gesprekken met 530 deelnemers en 5 sprekers hadden als doel initiatieven en organisaties te verbinden en zo de transitie te versnellen. Terugkerende onderwerpen hierbij waren ‘de stijfhoofdige overheid’, over de vast(geroeste) kring rondom onze huidige overheid en de naar binnengekeerde cultuur en ‘het nieuwe normaal van de economie’, over de systeemverslaving en groeizucht op alle niveau’s, het feit dat bedrijven zelf handelswaar zijn geworden en de noodzaak tot (hernieuwde) waardering van mens en natuur.

Een aantal functies en het netwerk van de TransitieMotor zullen overgaan naar de Wellbeing Economy Alliance (WEAll) Nederland, de Nederlandse hub van de internationale Wellbeing Economy Alliance, die dit jaar wordt opgericht.