Route 2030 – Hoe kunnen we versnellen om de SDG’s te behalen?

Op 19 mei organiseerden SDG Nederland, Building Change, Global Compact Network Nederland, MVO Nederland, Partos en de Rijksoverheid de bijeenkomst ‘Route 2030: Hoe kunnen we versnellen om de SDG’s te behalen?

Tijdens deze bijeenkomst werden in het kader van Verantwoordingsdag twee rapportages gepresenteerd: De ‘Monitor Brede Welvaart en Sustainable Development Goals’ door Prof. dr. Jan-Pieter Smits van het CBS én de vijfde Nederlandse SDG rapportage ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’ door Sandra Pellegrom, nationaal SDG-coördinator.

Jan-Pieter Smits haalde de SDG-bruidstaart nog eens aan om te visualiseren dat onze economische in ons maatschappelijke systeem valt en deze systemen samen binnen  onze biosfeer vallen. Het zijn ‘embedded’ systemen, geen losstaande. Sandra Pellegrom benadrukte dat onze wereld zo mondiaal georganiseerd is, dat we de SDG’s echt samen  moeten aanpakken. Want, zoals we nu ook met corona zien, als het elders slecht gaat, komt het vanzelf hier terug. Ook zijn problemen met elkaar verweven, ze zijn ‘interdependent’. Dit betekent dat ook oplossingen met elkaar verweven zijn.

De lancering van deze rapportages vormden de aanleiding om te bespreken hoe het met de uitvoering van de SDG’s in en door Nederland staat. En hoe we deze beweging met elkaar kunnen versnellen om de doelen in 2030 te behalen. Want vooral op SDG 13 – Klimaat, staan we er niet goed voor.

Harm Edens, die de bijeenkomst presenteerde, stelde de vraag: ‘Hoe kunnen we de SDG’s als kompas gebruiken in plaats van ‘leuk erbij’? Want je kunt geen afscheid nemen van iets bestaands als je geen toekomst beeld hebt.

Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau schetste hoe de concepten van Brede Welvaart en de SDG’s een rol spelen in de advisering van de overheid. Het SCP meet al heel lang zaken die onder de ‘oude SDG’s’, de Millenium Goals, vielen. Hij gaf aan dat de verdeling van welvaart en welbevinden gaat over zowel rechten als plichten. Over het sociaal contract van onze samenleving, waar je in wordt geboren en die voor iedereen van toepassing is ook al zet je geen handtekening. Onze maatschappelijke verhoudingen staan onder druk, zei hij, want er zijn nog steeds groepen mensen die achterblijven in welvaart en welbevinden. Opleidingsniveau heeft nog steeds grote invloed op je kansenniveau en hiermee op je toekomst- én levensverwachting. Hoe creëren we solidariteit en inclusie? De verschillen zijn groot, dit geeft wrijving. Het is een politiek vraagstuk. We zitten in een overgang van type samenleving, hiervoor moeten we een lange termijn visie ontwikkelen.

‘Feiten en cijfers zijn leuk’, zei Harm Edens, ‘maar je moet er wel wat mee doen. Het wordt tijd dat de Tweede Kamer zegt ‘we willen een nieuwe wereld maken met elkaar.”

Hiervoor waren er vele vertegenwoordigers van organisaties aanwezig die al bezig zijn de omslag naar een duurzame samenleving op een gezonde planeet te realiseren, zoals Linda van Beek van het VN Global Compact Netwerk NL, Maria van der Heijden van MVO Nederland, Maurice Knijnenburg van Nationale Jeugdraad en SER, Floris Mreijen Nederlandse Vereniging van Banken en Peter Gersen van Ex’tax. Zij  gingen in de middag in gesprek met Tweede Kamer leden Joris Thijssen van  PvdA, Raoul Boucke D66 en Ruben Brekelmans van de VVD.