Financieel Systeem & Digitalisering

aanpassing bloedsomloop

Het Ministerie van Financiën, toezichthouders als de DNB en AFM en Europese equivalenten als de ECB vormen samen met de financiële dienstverleners de financiële sector. De sector is verantwoordelijk voor een gezonde ‘bloedsomloop van onze economie’: kunnen geldstromen hun weg vinden naar activiteiten die mens of natuur schade toe doen of komen ze terecht op de plekken waar het onze samenleving en planeet laat floreren? Hiermee zijn ze een cruciale speler in de economietransitie.

De financiële sector heeft echter, naast de politiek, de grootste transformatieve uitdaging om tot nieuw economisch denken en doen te komen. Bestaande economische waarden en principes zijn hier sterk verankerd en geborgd. Dit veranderen vraagt om een fundamentele, disruptieve transformatie van de sector van binnenuit. Grote uitdagingen liggen o.a. op het omarmen van nieuwe economische waarden en de doorvertaling ervan naar cultuur, normen en werkwijzen.

De digitalisering van ons geldsysteem en opkomst van de data-economie speelt een grote rol binnen dit onderdeel van de economietransitie en op de vorming van de nieuwe economie in zijn geheel. De aanhoudende digitale revolutie heeft een connectiviteit gecreëerd die de manier waarop mensen communiceren en bedrijven zakendoen heeft geherdefinieerd. En daarmee is met deze revolutie ook de manier waarop markten en economieën functioneren veranderd. In deze economie is data een cruciale grondstof, waardoor de rol van geld verandert. De uitdaging is of we deze digitale transformatie ook vanuit het perspectief van brede welvaart kunnen ontwikkelen.

Ook op monetair gebied wordt er nagedacht over benodigde veranderingen en worden er nieuwe  concepten ontwikkeld. Zo is de laatste jaren de rol van centrale banken sterk gegroeid. Met de invloed van de ECB is ook discussie gekomen over hoe deze wordt aangewend, bijvoorbeeld in de mate waarin vanuit de ECB-portfolio belegd wordt in organisaties die CO2 uitstoten.

Daarnaast zijn er ideeën voor vergroening van het beleid van de Europese Centrale Bank. ECB-president Christine Lagarde heeft aangegeven dat ook de ECB moet bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering.

Tot slot wordt er gediscussieerd over de rol en mandaat van de centrale bank. Het EU-verdrag draagt de ECB op prijsstabiliteit te bewaken en geeft de ECB de opdracht om bij te dragen aan de algemene economische doelen van de Unie, zolang dat niet ten koste gaat van prijsstabiliteit. Wanneer de economische doelen van de EU breder worden, heeft dit impact op de doelen van de ECB.

Doelen

Spelers die actief werken aan de benodigde veranderingen in dit gebied geven o.a. de volgende gewenste veranderingen en/of doelen aan:

  • Een diverse en inclusieve financiële sector met een 50/50 balans in feminiene en masculiene waarden in leiderschap.
  • Verankeren van een nieuw begrip van waarde, of ‘brede welvaart’, in corporate governance, nieuwe ankers en cultuur (‘de kern’) van de organisatie en sector. EGS principes als ‘bare minimum’ voor ecologische en sociale duurzaamheid.
  • Financiering/impact investeren als ‘driving force for sustainable development’ met focus op reële economie en langetermijn bestendigheid.
  • Politiek onafhankelijk monetair beleid en verkennen van vernieuwende perspectieven op monetair beleid.
  • De rol van centrale banken herbepalen in het kader van een hernieuwde definitie van ‘welvaart’.
  • Digitalisering en dataeconomie benutten als middel, niet als doel, en vanuit nieuwe economische principes en waarden (hangt samen met governance).