Positive Finance Afternoon van het New Financial Forum en Dazure

Het was een prachtige middag, met inspirerende verhalen en mensen! En … fijn dat we fysiek bij elkaar konden zijn!

Tijdens de Positive Finance Afternoon van New Financial Forum en Dazure, op 21 september, is maar weer eens laten zien dat inclusie en finance samengaan. Want onze financiële dienstverlening kan echt anders.

Gastheer Alexander van Eerden, ceo van Building Blocks, vatte kort en krachtig de missie van het door hem opgerichte bedrijf samen: “In tegenstelling tot veel tech-bedrijven laten wij zien hoe data-analyse en data-wetenschap een positieve bijdrage kan leveren aan een mooie wereld.”

Dagvoorzitter Indra Frishert vertelt dat ze met het platform Mo-Lotta de consument op een andere manier wil informeren over de financiële risico’s. Via het platform Mo-Lotta worden mooie maar ook schrijnende praktijkvoorbeelden gedeeld. Door deze verhalen te delen hoopt ze dat de consument financieel bewuster wordt en daardoor meer financieel vertrouwen krijgen voor nu en in de toekomst.

Willem Vreeswijk van het New Financial Forum gaf een update over het Forum. Naast inspiratie heeft het Forum in samenwerking met het bestuur, partners en activators een nieuwe tak ontwikkeld, genaamd At Zero, Anders Rijk Worden. Het Forum blijft inspireren met o.a. magazines, nieuwsbrieven, events en gaat daarnaast het eigen netwerk activeren en platforms verbinden om bij te dragen aan een inclusieve en duurzame samenleving. Hierbij wordt de kennis en kunde ingezet om bedrijven concreet te ondersteunen om verdere stappen te zetten.

Indrukwekkend was het persoonlijke verhaal van voormalig paralympiërs Rolf Schrama, waarin iedereen zich kan herkennen. Zijn verhaal ging over aanvaarding van jezelf, open staan voor anderen en kwetsbaar durven zijn.

“Allemaal hebben we een stemmetje in ons dat zegt dat we heel hard moeten werken om ergens bij te mogen horen. Hoe meer mensen dit loslaten en hun eigen plek innemen hoe gelukkiger mensen zelf worden en hoe sneller we tot een inclusieve en diverse samenleving komen”, aldus Rolf Schrama. Hij deed ook een oproep naar alle werkgevers. Kijk naar talent (passie in de ogen) en niet naar beperkingen, dan is inclusie straks geen thema meer!