Start webinars European Citizens Bank en Monetair Beleid

Er zijn ontzettend veel mensen en organisaties bezig om een beweging te creëren naar een rechtvaardigere samenleving op een gezonde planeet. Over veel van deze organisaties is op deze website al eens een bericht verschenen. Een nieuwe is Positive Money Europe.

Positive Money Europe maakt zich sterk voor economisch beleid dat bijdraagt aan het rechtvaardiger, duurzamer en democratischer maken van de samenleving. Ze zijn ervan overtuigd dat dit alleen mogelijk is door burgers hier direct bij te betrekken. Daarom lanceerden ze vorige week het platform European Citizens Bank.

Via dit participatieve platform kunnen burgers uit vijf landen van de eurozone tussen 10 mei en 20 september 2021 debatteren, van gedachten wisselen en concrete voorstellen formuleren over de toekomst van de ECB.

Het uiteindelijke doel van Positive Money Europe is dat de aanbevelingen die van deelnemers op dit platform voortkomen voor gelegd worden aan Christine Lagarde, de president van de ECB, zodat met deze voorstellen rekening kan worden gehouden in het kader van haar “strategische evaluatie” die momenteel aan de gang is.

Tijdens het eerste webinar ‘Inleiding tot de European Citizens Bank en monetair beleid’, dat in samenwerking met Maarten Nijman van Our New Economy (ONE) en Jasper Lukkezen van Economisch Statistische Berichten (ESB) werd gehouden, lichtte Vicky van Eyck namens Positive Money Europe het initiatief “The European Citizens Bank” toe. Specifiek ging ze in op hoe jij als burger deel kunt nemen en je stem kunt laten horen. Daarna presenteerde Jasper Lukkezen het centrale onderwerp voor de webinars in de komende paar weken, zijnde het monetair beleid van de Europese Central Bank en De Nederlandsche Bank.

In de periode tot en met 20 september zijn er verschillende webinars waar je aan deel kunt nemen.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.