Democratie & Politiek

actief burgerschap

De transitie naar een nieuwe economie is een ingrijpende koerswijziging ten opzichte van onze huidige economie. Het gaat om het creëren van vitale leefgemeenschappen en sterke economieën. Om deze transitie te bewerkstelligen hebben burgers en politici de hoofdrol om samen tot visies en afspraken te komen die ‘beyond GDP’ gaan. Dit vraagt om politici met lef en burgers met initiatief!

Een echt inclusieve economie, vraagt er ook om dat we deze met elkaar ontwerpen en vormgeven en manieren afspreken om hier samen sturing aan te geven. Van heel lokaal tot landelijk en van Europees tot op mondiaal niveau. Naast dat dit om verbindende beleidsmakers vraagt, is experimenteren met nieuwe democratische samenwerkingsvormen als burgerberaden en burgerparticipatie hard nodig. Een burgerberaad geeft burgers de mogelijkheid mee te praten en mee te beslissen over maatschappelijke kwesties.

Een basisvoorwaarde voor het slagen van de economietransitie is het geven van een plek aan de diverse ‘grassroots’-bewegingen en platforms die in Nederlandse wijken, gemeentes en regio’s. Zo hebben meer mensen de mogelijkheid hun verhaal te laten horen, bij te dragen en/of initiatief te nemen. En wordt de economietransitie echt van ons allemaal.

Maar dat is niet het enige. Onze nieuwe economie gaat het partijbelang van individuele politieke partijen te boven. Daarom is samenwerking tussen de verschillende partijen in Nederland en samenwerking van Nederland binnen Europa van cruciaal belang.

Als laatste, misschien wel de belangrijkste stap om voor lange termijn op een bestendige wijze aan onze ambitie te werken, is dat Nederland zich publiekelijk uitspreekt over de wens naar een welzijnseconomie / brede welvaart te streven en samenwerking met andere Europese landen aangaat.

Doelen

Spelers die actief werken aan de benodigde veranderingen in dit gebied geven o.a. de volgende gewenste veranderingen en/of doelen aan:

  • Het stimuleren en bestendigen van actief burgerschap en initiatief. Burgers hebben immers een hoofdrol in de transitie: het samen creëren van het nieuwe verhaal voor onze economie/samenleving en deze ‘beleven’/ uitvoeren.
  • Democratische vernieuwing(en) realiseren, waaronder nationale en lokale burgerberaden, maar ook het creëren van levendige wijk- en regionale platforms om mensen dicht(er)bij huis te kunnen laten deelnemen.
  • Neem Brede Welvaart op in de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen.
  • Richt de overheidsbegroting in via ‘brede welvaart’ (‘wellbeing-budgetting’).
  • Creëer een wereldwijd geharmoniseerd ‘beyond-gdp’- accounting framework met internationaal geharmoniseerde indicatoren (onder andere UN, OECD, World Bank en IMF).