Visie voor een economisch duurzaam Europa

Hoe zien we de toekomst van Europa? Hoe kan de EU het werkelijke welzijn van de burgers verzekeren, nu en op lange termijn?

Waar willen we naar toe als de middelen die we hebben beperkt zijn en er keuzes moeten worden gemaakt?

Op dinsdag 18 april hield de economie-afdeling (ECO) van de Europese Economic and Social Committee (EESC) een publiek toegankelijk debat over het strategische vooruitzicht op de Europese economie.

Het thema voor 2023 is “Welke strategische beslissingen moeten worden genomen om te zorgen voor een sociaal en economisch duurzaam Europa met een sterkere rol in de wereld in de komende decennia?“. Economische duurzaamheid binnen de EU wordt opgevat als het beheer van de transformatie van de economie om ervoor te zorgen dat deze binnen de planetaire grenzen blijft.

Hiervoor moeten we soms lastige keuzes maken, waarvoor we soms nog lastigere gesprekken met elkaar moeten voeren. Want zetten we nu onze middelen op de juiste plekken in? En hebben we de capaciteiten om te acteren en niet alleen te praten? In 2017 bracht de Europese Commissie het white paper on the Future of Europe uit. Een vijftal scenario’s voor de toekomst van Europa. Als er inmiddels één ding duidelijk is, is dat de Europese Unie het verder vormgeven van deze visie en onze toekomst in samenwerking met alle andere spelers in de maatschappij wil vormgeven: burgers, maatschappelijke organisaties, wetenschap, overheden en bedrijven. Hiertoe was er niet alleen dit debat, maar zijn er de afgelopen jaren diverse andere initiatieven geweest (zoals de Conference on the Future of Europe (COFE) in 2022) en aanstaande (zoals het Beyond Growth Congres in mei) om vanuit een zo breed mogelijk perspectief deze visie te vormen.

Aan het einde van het debat droeg Stefano Palmeri, die 5 jaar voorzitter van deze afdeling is geweest, het stokje over aan Ioannis Vardakastanis, die zijn rol over neemt.

Voor meer informatie over de strategische prognosecyclus 2023 is er het “Issues paper“.