Op initiatief van een aantal Nederlandse leden van deze internationale beweging voor economische systeemverandering, is WEAll Nederland opgericht. Er is een strategisch ambitiedocument opgesteld en het initiatief genomen tot het vormen van een Europees overleg met andere WEAll hubs in Europa.

Related Projects