In samenwerking met gemeente, maatschappelijke organisatie en inwoners werd een wijkplatform voor meer contact en samenwerking in de wijk geintroduceerd.

Related Projects