In samenwerking met gemeente, maatschappelijke organisatie en inwoners werd een wijkplatform voor meer contact en samenwerking in de wijk ontwikkeld.

Related Projects