Dinsdag 15 september: Internationale Dag van de Democratie

Ieder jaar wordt op 15 september de Internationale Dag van de Democratie gevierd. Deze dag is in het leven geroepen door de landen verenigd in de Verenigde Naties. Ook in Nederland wordt de Dag gevierd. Met één reden: mensen laten beseffen hoe belangrijk het is dat ze in vrijheid hun stem kunnen laten horen.

Democratie is de manier van organiseren en besturen waarin de wil van ieder lid van de bevolking de basis is van besluitvorming voor de samenleving als geheel. Iedere stem telt mee in plaats van de wil van een kleine minderheid van een bevolking.

In de Nederlandse geschiedenis zijn in 1312 de eerste beginselen van democratie te zien. Het duurt nog tot 1848  dat de koning minder macht krijgt, door de nieuwe grondwet die Thorbecke schrijft. En pas in 1919 krijgt iedereen kiesrecht.

Volgens de Verenigde Naties is de mate van democratie in de wereld verre van rooskleurig: ’Democratie als staat meer onder druk dan in vele decennia daarvoor.’  Alleen met de steun van de internationale gemeenschap kan dit een realiteit zijn voor iedereen.

Maar vind jij dat we met onze democratie al zijn waar we willen zijn?  Of zie jij nog mogelijkheden onze democratische samenwerking te verbeteren?

Lees er hier over in ons artikel.