Webinar: De Politiek & de SDG’s in een Duurzaam Regeerakkoord

Afgelopen woensdag was Connect4Value aanwezig bij de webinar ‘De Politiek en de SDG’s in een Duurzaam Regeerakkoord’ dat SDG Nederland en de TransitieMotor samen organiseerde in het kader van de actie #duurzaamregeerakkoord. Want het komende regeerakkoord moet er één zijn met een goede balans tussen economie, ecologie en sociale waarden en de SDG’s zijn een mooi hulpmiddel om die balans weer te gaan geven.

De avond werd geopend door Nederlands Econoom Herman Wijffels en de politici aan de virtuele tafel waren kandidaat-kamerleden Daniëlle Hirsch, GroenLinks, Hawre Rahimi, VVD, Jelle Beemsterboer, CDA en Marleen van der Meulen, D66.

Het gesprek ging in eerste instantie over de manier waarop we de SDG’s kunnen inzetten bij de enerzijds de energie-transitie, een complex vraagstuk van techniek, draagvlak en uitvoering van alle Nederlanders samen en anderzijds de landbouw, met economisch belang, voedsel-veiligheid, impact op natuur en wie bepaalt & wie betaalt de prijs? 

Daarnaast werd er breder gesproken over de mogelijkheid de SDG’s in te zetten bij de maatschappelijke gesprekken over verduurzaming, ecologisch, maar zeker ook sociaal. Want verduurzaming gaat ook over het bestrijden van zaken als armoede en honger, het creëren van (gender) gelijkwaardigheid en de verbetering van onderwijs en onze democratische invloed.

Herman Wijffels kreeg vanuit het publiek de vraag hoe hij ziet, mede vanuit zijn ervaring als informateur, dat de SDG’s in het regeerakkoord na 17 maart zouden moeten staan. Hij antwoordde dat hij vooral een niet te gedetailleerd of vooraf dichtgetimmerd regeerakkoord voorstaat, bij voorkeur met een minderheidskabinet, waardoor er een noodzaak is een dialogische bestuursstijl te hanteren met diverse groepen in de samenleving en dus het gesprek met o.a burgers en Tweede Kamer van belang is. Een stijl die past bij de nieuwe manier van samenwerken die we vanuit Connect4Value van harte ondersteunen!

Het webinar werd prachtig samengevat door spoken word-artist Tyler Koudijzer.

En mocht je het gemist hebben: je kunt hier het webinar terugkijken.