STEP into a better world – Conference

Deze week was Connect4Value aanwezig bij het ‘STEP into a better world Conference’, georganiseerd door Impact17 uit Zwitserland, een initiatief dat actie en multi-stakeholder partnerschappen om de SDG’s van de Verenigde Naties te realiseren wil stimuleren en versterken.

De volledig digitale, internationale conferentie stond in het teken van het ontmoeten, actief netwerken en stimuleren van actie en partnerships-for-the-goals voor de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Het programma bestond uit vier parallelle onderdelen met diverse sprekers zoals o.a. Katherine Milligan, Hoofd Gender & Diversity bij Bamboo Capital Partners en voormalig Directeur van de Schwab Foundation for Social Entrepreneurship van het World Economic Forum, Elise Buckle, Strategisch Adviseur Klimaat en Verduurzaming bij de VN en uit Nederland Rob van Tulder, Professor International Business-Society Management van de Universiteit van Rotterdam (RSM):

– Sustainable society: Gesprekken met opinieleiders over hoe we kunnen werken aan een duurzame toekomst.
– Technology & innovation: richt zich op hoe technologie kan worden ontwikkeld om op te bouwen en innovatie te creëren.
– Environment & Nature: Sessies over de vragen waarmee onze planeet wordt geconfronteerd en het samenbrengen om tot alternatieve oplossingen te komen.
– Partnering for a better world: Actief netwerken om tastbare contacten en potentiële samenwerkingen te creeeren bij ieders eigen werk en doelen.

Centraal stond de onderschatte noodzaak en uitdaging tot het vormen van samenwerkingen en partnerships, want zoals Ignacio Packer, voormalig Secretary General of the Terre Des Hommes International Federation en huidig directeur ICVA (International Council of Voluntary Agencies) zei:

“The greatest problems we are facing may ultimately really depend on our capacity to partner, our capacity to cooperate.

Our ability to partner is the most strategic capability.”

En daar sluiten wij ons helemaal bij aan.