SDGCafé: De Coronacrisis en de SDG’s – bedrijven en duurzaamheid

Onder leiding van host Thea Fierens ging het SDGCafé van SDG Nederland vanmiddag weer van start met het thema: De Coronacrisis en de SDG’s – Bedrijven en Duurzaamheid.

De crisis heeft de tegenstellingen scherper dan ooit blootgelegd, maar aan de andere kant zijn kansen zichtbaar geworden voor de verdere ontwikkeling van de SDG-doelen: een duurzame doorstart dient zich aan.

Connect4Value is samen met zo’n 30 andere deelnemers van de SDG Nederland Community, het SDG netwerk in Nederland, de impact van de coronacrisis aan het verkennen gegaan.

Ook werden er een aantal presentaties gegeven. Naast dat Lieneke Hoekstra van het CBS de laatste stand van zaken vertelde n.a.v. de onlangs gepubliceerde monitor Brede Welvaart & de SDG’s en twee korte inhoudelijke presentaties werden gegeven, kwamen een aantal SDG Community leden aan het woord over hun ervaringen bij het werken aan verduurzaming tijdens corona.