Samenwerken voor financiële fitheid van Nederlanders

Mensen die voor de corona crisis al een financiële uitdaging hadden, hebben het nu extra zwaar. Dat was een van de conclusies in het gister uitgebrachte rapport van Wijzer in Geldzaken en Nibud. Bij circa twee derde van de laagbetaalde flexwerkers (62%) en laagbetaalde zzp’ers (69%) is hun persoonlijk inkomen is gedaald door de coronacrisis.

Onder leiding van Jitske Kramer werd tijdens de online bijeenkomst #Financieelkwetsbaar door verschillende mensen gesproken over de bevindingen uit het rapport.

Zo gaf Nibud directeur en tevens stuurgroeplid van Wijzer in Geldzaken, Arjan Vliegenthart de belangrijkste conclusies: Financiële kwetsbaarheid komt nooit alleen. Vaak is het een combinatie van  ‘domme dingen doen en domme pech’. Met andere woorden: kwetsbaren, zoals zelfstandigen en flexwerkers, komen in de problemen door verkeerde keuzes en verkeerde omstandigheden.

Verkeerde keuzes hangen vaak samen met de mate van finaciele educatie of geletterdheid en of mensen zich in stressvolle situaties bevinden. Want stress zorgt dat we minder goede keuzes maken. Verkeerde omstandigheden, zoals een corona crisis, zorgen dan voor de laatste zet: Er zijn vaak geen buffers, 17% heeft geen spaarrekening en 20% met spaarrekening heeft hier minder dan EUR1000 op staan, en dus is geen financiële ruimte om de situatie op te vangen.

 

Koningin Máxima, erevoorzitter van het platform Wijzer in Geldzaken gaf aan dat er in Nederland alleen al zo’n 3 miljoen financieel kwetsbare mensen zijn, onder hen veel zzp’ers en flexwerkers. De huidige corona crisis vraagt volgens haar om koers bij te stellen door middel van drie vragen:

  1. Hoe vinden we mensen die financieel kwetsbaar zijn? Mensen met financiële problemen schamen zich hier vaak voor en vragen geen hulp. Hierdoor zijn ze vaak onzichtbaar.
  2. Hoe zorgen we dat deze mensen financieel weerbaar worden? Belangrijk aspect hierbij is financiële educatie, want de ervaring is dat dit werkt. We moeten dit echter wel eenvoudiger maken,  nieuwe kanalen gaan gebruiken en meer maatwerk bieden. Want financiële kwetsbaarheid is vaak geen enkelvoudige problematiek.
  3. Hoe versterken we onze samenwerking? De koningin pleitte ervoor dat partijen elkaar meer moeten opzoeken, want sociale interactie is nodig om financiële problemen op te lossen.

 

Minister van Financiën Wopke Hoekstra gaf aan dat ondanks dat we bijna allemaal een baan hebben, de werkloosheid was voor de corona crisis nog nooit zo laag, we niet allemaal financieel weerbaar zijn.  Financieel fit zijn begint bij eigen verantwoordelijkheid, ook als je een keer een verkeerde keuze maakt, maar we moeten er met elkaar wel voor zorgen dat iedereen, van jongs af aan, leert met geld om te gaan en zijn eigen gedrag hierin leert kennen.

 

Laten we samenwerken zodat deze gezondheidscrisis geen financiële crisis wordt.

Zoek je met jouw organisatie naar mogelijkheden of partners om hier iets aan te doen?

Connect4Value wil je graag helpen.

En we attenderen je alvast graag op Stichting Leven en Financiën, die een MBO-lesprogramma biedt, en het New Financial Forum, een netwerk van mensen die werken aan een nieuwe financiële sector.