De eerste stappen voor een nieuwe democratie

Sinds begin dit jaar werken we met inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente aan een nieuwe manier van maatschappelijke samenwerking via het Wijkplatform Leidsche Rijn Maken We Samen. Samen zijn we aan het ontdekken wat een wijkplatform is en wat we ermee kunnen doen. En ondanks de corona maatregelen gaan de werkzaamheden hiervoor gewoon door.

Vorig jaar is er een speciale website ontwikkeld, die een centrale plek in de nieuwe manier van samenwerken heeft. Het wijkplatform en de website mogen alleen nog wel wat meer bekendheid krijgen. Daarom is de volgende stap het voorbereiden van de introductie in de wijk en het enthousiast maken van andere bewoners.

De introductie van wijkplatforms zijn onderdeel van de vernieuwing van de wijkparticipatie in Utrecht en komen voort uit het gemeentelijke programma ‘Samen de stad maken op de Utrechtse manier’. Dit programma is aangesloten bij het landelijke programma ‘Democratie in actie: naar versterking lokale democratie’ van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten).

De ambitie van de gemeente Utrecht op het gebied van vernieuwing van de burgerparticipatie is hoog. Ontwikkelingen in de maatschappij vragen hier namelijk om: De overheid heeft al jaren een terugtredende rol en om toekomstige doelen te kunnen realiseren op het gebied van bijvoorbeeld de energietransitie, sociale inclusie en democratische vernieuwing is meer initiatief en participatie door burgers nodig. Individueel, maar ook georganiseerd in bijvoorbeeld buurt- en wijkinitiatieven.

Meer mensen invloed gunnen betekent meer zelforganisatie en eigen verantwoordelijkheid. De nieuwe wijkplatforms zijn een middel om wijkbewoners meer invloed op hun directe omgeving te kunnen laten uitoefenen, door eigen initiatief en organisatiekracht te ondersteunen.