Purpose Partnerships voor Duurzame Doelen

Maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid bieden organisaties veel kansen. Maar we moeten er ook nog een hoop voor leren. Het vergt namelijk een heel andere kijk op de manier waarop we zaken doen, innoveren en ontwikkelen dan dat we tot noch toe gewend zijn. Als organisatie moet je niet alleen financiële waarde creëren, maar ook maatschappelijke waarde realiseren. En die waarde moet voor langere termijn tegemoet komen aan een brede groep belanghebbenden.

Met het realiseren van duurzame doelen draag je met je organisatie bij aan een betere wereld. Maar wat is duurzaamheid eigenlijk? En wat is duurzame waarde? En waarom helpt samenwerken met andere organisaties hierbij?

Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid komt er in het kort op neer dat in een duurzame wereld mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn. Om als organisatie duurzaam waarde te realiseren, zoek je in je handelen voortdurend naar evenwicht tussen economische, sociale en ecologische belangen.

Het omvat dus meer dan de vaak gebruikte, smalle omschrijving van oplossingen als zonnepanelen, spaarlampen en minder vlees eten. Duurzaamheid heeft  minstens zoveel te maken met het verbeteren van sociale omstandigheden als economische doelen.

Als ondernemer kun je dus op meer manieren bijdragen aan duurzaamheid dan het verminderen van je afval en het elektrisch gaan rijden. Zo zijn de manier waarop je je medewerkers behandelt en de sociale impact van je producten en/of diensten in de maatschappij net zo belangrijk.

Afbeelding 1: Duurzaamheidsmodel

 

Duurzaam ondernemen in Nederland

Volgens een publicatie van de MKB Servicedesk, zijn ondernemers nog onvoldoende bezig met duurzaamheid. Drie jaar na het opstellen van de Sustainable Development Goals (SDGs) door de VN is 72 procent van de ondernemers nog altijd onbekend met de doelen. En de helft van alle ondernemers houdt zich zakelijk gezien niet of nauwelijks bezig met duurzaamheid.

Adviesbureau PwC concludeert in haar onderzoeksrapport ‘Toepassing van SDG’s door Nederlandse organisaties’ dat Nederlandse organisaties en het bedrijfsleven het nog altijd lastig vinden om hun bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke onderwerpen (of problemen) als klimaatverandering, te concretiseren. Hoog tijd om voor een helpende hand.

 

Duurzame Waarden: Sustainable Development Goals (SDG’s)

Voor welke duurzame waarden ga je als organisatie? Als hulpmiddel om je duurzame waarden te kiezen, kun je bijvoorbeeld de mondiale Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties gebruiken. De VN zijn eind 2015 gestart met deze duurzame ontwikkelingsdoelen (of SDG’s). De ambitie is om met de 17 doelen de wereld in 2030 tot een beter plek te maken. Het is noodzakelijk dat overheden van diverse landen, bedrijven, burgers en organisaties elkaar helpen voor het realiseren van de SGD’s. Het gaat hierbij volgens de VN vooral om technologie, kennisoverdracht, handel, data, afstemming in beleid en financiële stromen.

Afbeelding 2: Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties

Duurzaamheid als organisatiestrategie

Een eerste stap naar meer duurzaamheid is het opstellen van een duurzaam doel voor je eigen organisatie. Dit kan iets zijn dat je binnen de muren van je eigen organisatie kan realiseren, zoals gelijke arbeidskansen voor vrouwen en mannen, de gezondheid en welzijn van medewerkers of je productieproces milieuvriendelijker maken.  Om je streven naar duurzaamheid ook zelf duurzaam te laten zijn, is het belangrijk dat je duurzaamheid inbed in je organisatiestrategie en in de mindset van zoveel mogelijk medewerkers. Zo realiseer je betrokkenheid binnen de organisatie en voorkom je dat het slechts een leuk project wordt.

Maar er is meer mogelijk wanneer je verder kijkt dan de mogelijkheden van je eigen organisatie. Oxfam Novib bedrijven- en mensenrechtenexpert Anouk Franck gaf onlangs aan op de constatering dat ondernemers weinig doen aan doelen die ze belangrijk vinden: ‘Misschien voelen deze doelen te groot en onbereikbaar voor ondernemers om er concrete stappen in te zetten’.

Een mogelijkheid voor het realiseren van doelen die groot en onbereikbaar aanvoelen, is het aangaan van een samenwerking of partnership. De opname van duurzame doelen in je organisatiestrategie is een belangrijke eerste stap voor samenwerking. Dan is het zoeken naar een partner die hetzelfde doel voor ogen heeft, zodat je samen iets zou kunnen realiseren dat je eerder niet voor mogelijk hield.

Purpose Partnerships voor Duurzame Ontwikkeling

Samenwerken met externe partners is belangrijk voor duurzame ontwikkeling. Andere organisaties geven je een outside-in perspectief op je eigen denk- en werkwerkwijze en stimuleert hiermee het innovatief vermogen van je organisatie. Ook kunnen partners je een breder perspectief bieden op diverse type stakeholders en belangen.

Volgens een recent promotieonderzoek[1] van Julia Planko, van de universiteit van Utrecht vergroot je de slagingskans van technologische duurzaamheidsinnovaties wanneer je strategisch samenwerkt in een netwerk van ondernemers, managers, overheden en gebruikers. In samenwerking wordt de technologie verbetert, standaarden ontwikkeld, markten en businessmodellen ontwikkeld en bewustwording gecreëerd bij gebruikers en draagvlak voor overheidsbeleid. Dit maakt adoptie van de nieuwe technologie op grote schaal mogelijk.

‘Samen innoveren is onontbeerlijk’, stelt ook hoogleraar samenwerking en innovatie Vareska van de Vrande bij haar inaugurele rede in 2017 aan de Erasmus Universiteit. “Het wordt steeds lastiger om baanbrekende innovaties als bedrijf alleen te bereiken. Bedrijven hebben steeds meer baat bij samenwerking met externe partijen.”

Inspiratievolle Partnerships

Een mooi, nieuw initiatief van samenwerken voor duurzaamheid is mijnimpact.nl. Deze jonge organisatie werkt samen met verschillende productaanbieders en werkgevers voor duurzamere employee benefits. Ook bieden ze ‘social support’, in de vorm van beschikking stelling van kennis en capaciteit vanuit aangesloten werkgevers, aan social entrepreneurs.

Een ander voorbeeld is de alliantie ‘Samen werken voor werk’, die dit jaar van start ging. Alliantie Samen werken voor werk is een samenwerking tussen koepelorganisaties voor de arbeidsmarkt ABU, Cedris, NRTO en OVAL en heeft tot doel meer mensen, ook die met een afstand tot de arbeidsmarkt, duurzaam aan de slag te helpen. Via publiek-private samenwerking en maatwerk op het gebied van (bij)scholing, begeleiding, inzetbaarheid en arbeidsbemiddeling helpen ze beschikbare werkzoekenden aan werk.

Dat gezamenlijke productontwikkeling tot meer sociale duurzaamheid kan leiden illustreert bijvoorbeeld de Perspectief Verklaring. De Perspectief Verklaring is een verklaring over het toekomstige arbeidsperspectief van een flexkracht dat kan worden gebruikt voor de aanvraag van een hypotheek. Deze verklaring is een resultaat van samenwerking tussen diverse hypotheekverstrekkers, uitzendorganisaties, Vereniging Eigen Huis en het aan de overheid gelieerde Waarborgfonds Eigen Woningen (Nationale Hypotheekgarantie). De Perspectief Verklaring was er door elk van de deelnemende organisaties individueel niet gekomen.

Eigen mogelijkheden  verkennen?

Samenwerken met andere organisaties geeft diverse mogelijkheden en voordelen die voor duurzame ontwikkeling en innovatie nodig zijn, zoals een nieuw marktperspectief, meer kennis en gedeeld ondernemers risico. Voor elke organisatie en voor elk duurzaam doel zijn partnerships te vinden en te sluiten.

Wil je voor jouw organisatie de mogelijkheden verkennen? Neem dan hier contact met ons op.

 

[1] Strategic collaboration in innovation ecosystems – a case study of collective system building in the Dutch smart grid sector, februari 2018