Partnership Problemen 2: Over Sabotage en Escalatie

‘Weerstand is het signaal dat je bent aangekomen op het punt waar het om draait’, luidt de connecttip van deze maand. En waar vele tips en adviezen luiden dat je een dreigend conflict uit de weg moet gaan, stellen wij juist dat dit hét signaal is voor een goed gesprek.

Want als je weet waar je samenwerkingspartner last van heeft, komt er ruimte om die zaken te bespreken die wellicht langere tijd onder de waterlijn bleven. Zo kun je er wat aan doen voordat zaken escaleren en jullie wellicht genoodzaakt zijn tot het zoeken van mediation of zelfs juridische steun waarmee het dreigende conflict niet altijd gebaat is.

Weerstand

Elke relatie, ook professionele samenwerkingen, kennen ups en downs. Als er iets speelt waar je je nog niet bewust van bent, kun je (beginnende) weerstand vanuit de ander ervaren. Jullie gesprekken en samenwerking wordt stroever, je reageert hierdoor zelf misschien (onbedoeld) scherper en de emotionele staat van jullie samenwerking verslechtert.

Weerstand kent verschillende uitingsvormen en vele oorzaken. Meestal is het de ‘druppel die de emmer doet overlopen’, als een bom barst. Maar net als dat jij weerstand van de ander ervaart, ervaart deze het ook van jou. Allebei ben je verantwoordelijk voor het verloop van jullie samenwerking. Dus ook als het minder gaat.

Daarom is het goed te kunnen herkennen of jullie samenwerking in de knel aan het komen is. Want ervaring leert dat conflicten zich vaak in patronen ontwikkelen.

Sabotage

De Sabotage Lijn, ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog en grondlegster van de Deep Democracy Methode, Myrna Lewis, is een diagnose instrument voor het signaleren van issues die ‘in de onderstroom’ zitten: Onbewuste en onzichtbare aannames, gedachtes, normen en waarden die grote invloed hebben op jullie samenwerking.

Wanneer je jij of je partner zich op een bepaald punt niet gehoord of gezien voelt in jullie samenwerking, gaat er iets wringen. Vaak mopperen we dan wel tegen anderen, maar spreken het niet uit naar elkaar. Als iemand gedrag toont van de sabotagelijn, is dat een indicatie dat diegene het niet eens is met een heersende opvatting. Hoe eerder je signalen van deze sabotagelijn oppakt, hoe eerder je potentiële problemen voorkomt.

Escalatie

De escalatieladder van Friedrich Glasl (1941) geeft inzicht in de ontwikkeling van een conflict en kun je gebruiken om een dreigend conflict te de-escaleren. Je zoekt de beste oplossing door te kijken waar het conflict zich op de escalatieladder bevindt. Op basis daarvan bepaal je een oplossingsstrategie. Omhoog, bijv. door het krijgen/tonen van begrip, betekent verbetering. Omlaag, bijv. door een slechte gevallen email, betekent verslechtering.

Bij iedere stap, zowel omhoog als omlaag, moeten partijen over drempels stappen.
In de eerste, rationele fase kom je er samen vaak uit. Praten en luisteren naar elkaar helpt dan. In de tweede, emotionele fase is vaak hulp van een ander nodig. Bevindt het conflict zich in de laatste fase, dan is de oplossing veel moeilijker te vinden en is de stap naar een jurist in zicht tenzij alle partners bereidt zijn iets aan hun eigen gedrag te doen.

Wat kan jij zelf doen?

Onze natuurlijke instincten geven in basis vier gedragsreacties op weerstand en conflict: vechten vluchten, bevriezen of …?

In goede samenwerkingsrelaties en partnerships is er maar één juiste benadering: aanpakken! Allereerst natuurlijk door problemen vóór te zijn door een goede dialoog, open informatie uitwisseling, inclusieve besluitvorming en waardering voor elkaar. En bij irritatie en weerstand het potentiële probleem te reduceren, bijvoorbeeld door je juist opgedane kennis van de sabotagelijn en escalatieladder in te zetten en het gesprek aan te gaan.

Met elke ervaring in jullie samenwerking ontwikkel je jezelf en bouw je aan veerkracht in jullie partnership om langdurig succesvol te zijn. Mocht je een steuntje in de rug nodig hebben, overweeg dan eens een coachingsgesprek.