Nationale Conferentie Circulaire Economie 2021: Samenwerken als belangrijkste Circular Skill

Vandaag was Connect4Value één van de ruim 600 deelnemers van de derde Nationale Conferentie Circulaire Economie, georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In de transitie naar een circulaire economie staan we namelijk op een kantelpunt. Het veranderen van inspirerende activiteiten op kleine schaal, naar grootschalige systeemverandering vraagt om schaalbare oplossingen en verdienmodellen. Een circulaire economie is een essentieel onderdeel naast bijvoorbeeld de energietransitie, bij de aanpak van klimaatverandering. Een circulaire economie voorkomt verspilling van waardevolle grondstoffen en biedt ondernemers kansen voor innovatie, groei en banen. Steeds meer organisaties en bedrijven zien de enorme potenties die het biedt, maar lopen ook tegen obstakels als bestaande (belasting-) wetgeving.

De dag was dit keer digitaal vormgegeven, had een vol programma onder leiding van presentator Sophie van den Enk:

In de ochtend was een plenaire sessie met staatssecretaris Ministerie I&W Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief, voorzitter Transitieagenda Maakindustrie Fried Kaanen en voorzitter Transitieagenda Consumptiegoederen Anne-Marie Rakhorst. Het gesprek ging o.a. over het feit dat de verduurzaming van productieketens  internationaal aangepakt moet worden en dat het bedrijfsleven ook duurzame verdienmodellen nodig hebben bij de verandering naar circulaire productie. Hierbij is een Europese aanpak noodzakelijk, want ons kleine land kun je niet alleen verduurzamen.

Het Planbureau voor de Leefomgeving presenteerde de eerste ‘Integrale Circulaire Economie Rapportage 2021‘ en gaf mee dat grote veranderingen vaak niet vanuit drang van onszelf komen, maar vanuit de drang en dwang vanuit de overheid. Deze werkwijze zorgt meteen ook voor een gelijk speelveld voor ondernemers, die dit als marktpartij nodig hebben bij het circulair innoveren en veranderen. Bij het aanpassen van normen naar SMART te behalen doelstellingen is het de uitdaging handelingsperspectief voor ondernemers te behouden om mee te kunnen gaan in de verandering en tegelijk een gevoel van urgentie te geven.

Femke Groothuis, oprichter van Ex’tax ging in gesprek met staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën over het belang van belastingen voor het bereiken van een circulaire economie en boodt hem het Ex’tax-rapport ‘Deltaplan Belastingen’ aan, waarin wordt aangedrongen dat Nederland mee gaat met de EU en niet andersom. En waarin ons belastingstelsel moeten veranderen van het belasten van arbeid naar het belasten van grondstoffen. Giuseppe van der Helm, directeur Coöperatie Leren voor Morgen benadrukte het belang dat voor een lange termijn verandering we circulair en duurzaam denken en doen inbedden in onze schoolprogramma’s en docenten van nu opleiden op dit gebied om kennis over te kunnen brengen.

In de middag waren er vele deelsessies, podcasts, masterclasses en safari’s digitaal te bezoeken, waaronder over ‘conscious contracts’ in ketnesamenwerking en de mens als sleutel tot de circulaire economie. Ook was er  een documentaire over de huidige funding gap in de circulaire economie en werden de Circular Awards uitgereikt.

De dag sloot af met een tweede plenaire sessie, waar minister-president Mark Rutte aanschoof bij Sofie en Stientje voor een gesprek met een aantal jongeren, waaronder Werner Schouten van de Jonge Klimaatbeweging en Elzelinde van Doleweerd, eigenaar en creatief directeur Upprinting Food, die op creatieve wijze voedsel recyclet dat anders zou worden weggegooid.

Het was een inspirerende en boeiende dag, waarbij één ding bovenaan stond: Om tot een doorbraak te komen en een volledig circulaire economie te creëren, moeten we doorpakken en vooral samenwerken. Samenwerken werd meermaals genoemd als de belangrijkste van de zeven ‘circular skills’. De transitie naar een circulaire economie is iets dat we alleen gezamenlijk kunnen doen.