Interessant Miljoenenontbijt VNO-NCW

Vorige week was Connect4Value bij het Miljoenenontbijt Utrecht op de prachtige campus van de KNVB in Zeist.

Het Miljoenenontbijt was in samenwerking door PwC, de Economic Board Utrecht (EBU), ING, VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden georganiseerd naar aanleiding van Prinsjesdag. Centraal stond de link tussen de miljoenennota en de betekenis voor regio Utrecht voor gezond stedelijk leven en het bedrijfsleven. Onder andere Jan van Zanen, Burgemeester van Utrecht en Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW gaven een interessante toespraak.

Zo vertelde Jan van Zanen over de ideeën die de stad heeft en de investeringen die het moet doen het mobiliteitsvraagstuk van de regio op te lossen om ook in de toekomst bereikbaar te blijven, zoals een OV-ring rondom de stad. En Hans de Boer ging in op hoe een klein land als Nederland overeind kan blijven tussen wereldkrachten, zoals VS en China, Brexit en Rusland. Hij stimuleerde ondernemers ook te laten zien wat ze bijdragen aan een open en groene samenleving, want investeringen moeten niet alleen op de balans, maar ook in een mooie open maatschappij en ontwikkeling. Raymond Genze, director Future Technology & Public Affairs van Pon onderstreepte het belang van samenwerking voor duurzame mobiliteit, want met alleen de techniek kom je er niet.

 

PWC – MILJOENENONTBIJT – KNVB