Hoe zie jij de toekomst van Nederland na corona?

De Coronacrisis is de grootste crisis in ons land sinds de Tweede Wereldoorlog. De impact is enorm.

Niet alleen op onze gezondheidszorg, maar ook op financieel-economisch en sociaal-maatschappelijk gebied. De pandemie legt tevens de structuur en afhankelijkheden van onze samenleving bloot. We zien de tegenstellingen duidelijker naar voren komen en mensen zijn meer uitgesproken dan ooit in het uiten van hun mening. Tevens is er minder geduld en empathie en wordt er minder geluisterd. Zo missen we de broodnodige maatschappelijke gesprekken over wat ons samenbindt en samenhoudt.

Onze partner Stichting 2030 is een survey gestart om onze toekomstvisie zichtbaar te maken.

Met deze survey zal geprobeerd worden te achterhalen welke verwachtingen en visies er zijn als de Coronacrisis voorbij is. Door die te analyseren en de verschillen en overeenkomsten te bepalen, bouwen we een breed gedragen houvast voor de toekomst. De Coronapandemie heeft laten zien dat innovatie en verandering op belangrijke thema’s wel degelijk mogelijk zijn. En als er voldoende draagvlak en urgentie is, kunnen we snel leren en schakelen.

De survey loopt van 10 oktober tot en met 6 december 2020.

Klik hier om mee te doen en de link verder te verspreiden.