Hoe bewoners zichzelf lokaal organiseren…

Afgelopen week was Connect4Value aanwezig bij de bijeenkomst ‘Het vormgeven van meervoudige democratie’, over het vormgeven en lokaal besturen met een bewonersorganisatie als partner.

In een bewonersorganisatie nemen bewoners zelf verantwoordelijkheid voor de lokale samenleving, agenderen thema’s, gaan verdiepend in gesprek, organiseren acties via een transparant en toegankelijk platform dat deskundigheid bij elkaar brengt en een collectief geheugen opbouwt.

Een bewonersorganisatie organiseer je steeds opnieuw rond de actuele thema’s en met de netwerken die daaruit voortkomen.

Initiatiefnemer Rogier de la Rive Box had een model MeDeMo ontwikkeld dat dit samenwerken ondersteunt. En in Weesp is men al met deze methode aan het experimenteren.

Wethouders uit de verschillende gemeenten uit het Gooi, zoals Hilversum, Huizen, Laren en Blaricum, was gevraagd om een reactie op het nieuwe model en toe te lichten hoe zij aankijken tegen burgerparticipatie en vernieuwing op dit gebied.

Wil je meer weten over dit initiatief? Kijk dan eens op deze website. van Bewoners Maken het Gooi of deze website over het MeDeMo model.