ETUI Conferentie ‘Towards a new socio-ecological contract’

Afgelopen week waren we aanwezig bij de digitale conferentie ‘Towards a new socio-ecological contract‘ van de ETUI, de European Trade Union Institute, het Europese VakbondsInstituut. De ETUI is het onafhankelijke onderzoeks- en opleidingscentrum van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV), die als missie heeft bruggen te slaan tussen de onderzoekswereld en de arbeidswereld om de Europese vakbeweging te ondersteunen, versterken en stimuleren.

De 3-daagse conferentie gaf een uitgebreide inkijk in de diverse onderzoekslijnen en discussies die er momenteel plaatsvinden voor onze ecologische en maatschappelijke uitdagingen. Hierbij werd niet alleen geprobeerd de uitdagingen die voor ons liggen te begrijpen, maar werd vooral nagaan wat we vandaag en morgen kunnen doen om een ​​nieuw sociaal, economisch en ecologisch contract te sluiten. Voor dit herdefiniëren van ons kapitalistische denken werden er vragen besproken als:

  • Welke doelen of doelstellingen moeten worden vastgesteld en hoe kunnen deze worden bereikt?
  • Hoe kunnen we een duurzaam Europees groeimodel creëren?
  • Hoe kunnen we de trend naar toenemende ongelijkheid ombuigen?
  • Wat voor Green New Deal is een realistisch en haalbaar vooruitzicht voor Europa?
  • Welke elementen van rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid vormen een eerlijke en duurzame sociale basis?
  • Wat zijn de rollen van de markt, de staat, de industrie en het maatschappelijk middenveld?
  • En welke rol kunnen vakbonden spelen om een ​​duurzame toekomst op te bouwen waarin al deze dimensies aan bod komen?

De conferentie werd geopend door Ursula von der Leyen, President van de Europese Commissie. Ze benadrukte de noodzaak voor een ‘nieuw sociaal rulebook’ dat zich richt op de kwaliteit van een veranderende samenleving en economie. Alle delen van de samenleving moeten volgens haar inspraak hebben in de benodigde sociale dialoog voor dit nieuwe contract, want ‘goed beleid dat de tand des tijds doorstaat, kan alleen worden ontwikkeld door middel van massale dialogen’.

Mariana Mazzucato, Professor Economics of Innovation en Public Value van de University College London (UCL) hield een vlammend betoog dat ‘We are socializing risks but not rewards’. En sprak over een ‘Mission Economy’, naar haar laatste boek, waarin we ‘A bold, inspirational and clear direction, ambitious while realistic, cross-sector and interdisciplinary that drives up multiple bottom-up solutions’ nodig hebben.

Carrie Exton, Hoofd Well-Being Data Insights en Policy Practice van de OECD/OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, presenteerde bevindingen uit de nieuwste versie van hun rapport ‘How’s Life? Met ‘How’s Life?’ worden diverse gegevens in kaart gebracht of het leven beter wordt voor mensen in 37 OESO-landen en 4 partnerlanden en wordt er een conceptueel raamwerk ontwikkeld voor het meten van welzijn.

Carrie benadrukte dat ‘Measurement dashboards will not change policies’ en dat we ons vooral moeten richten op de vraag ‘What are better ways to make policy decisions? Focus on building policies, not indicators’. Ze gaf aan dat we ons moeten afvragen ‘What makes a good life?’want ‘What we measures affects what we do, if we measure the wrong thing , we will do the wrong thing’.

Deze conclusie sloot mooi aan bij de presentatie van onze Nederlandse Rutger Hoekstra, auteur van ‘Replacing GDP by 2030’ en oprichter van MetricsForTheFuture. Ook hij benadrukte dat niet het meten de ‘heilige graal’ is, maar dat we vooral moeten kijken vanuit welk perspectief en ‘narrative’ de indicatoren worden gekozen. In onze huidige denken zijn vooral economen erin geslaagd dit denken te beïnvloeden, vergeleken met andere wetenschappelijke disciplines.

Eloi Laurent, Professor Sciences Po, Paris en Stanford University, gaf, gebaseerd op de maatschappelijke onrusten in Frankrijk in 2019 aan dat de crisis waar we ons nu in bevinden geen economische crisis is, maar een crisis van desocialisatie. Om dit probleem aan te pakken zijn subjectieve vragen als ‘Wat is je probleem?’ en bijpassende, subjectieve indicatoren nodig. Daarnaast gaf hij aan dat ook nu data vaak subjectief is, want wie bepaalt welke data belangrijk is?.

De conferentie werd afgesloten door een vlammend betoog van Frans Timmermans, Executive Vice-President van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor de Europese Green Deal. ‘If we don’t act now, our children will inherit an unlivable world, with a debt that has been spent on things that have no future’. Ondanks de grote uitdaging waar we voor staan, benadrukte hij dat deze transitie er één is waarbij we niemand achterlaten. Want als kleinzoon van een mijnwerker uit Zuid-Limburg, weet hij welk lange termijn verwoestend effect het kan hebben, wanneer je industrieën sluit zonder er een perspectief voor in de plaats te zetten.

Conclusie: We moeten allemaal verantwoordelijkheid nemen voor onze toekomst.

Meer informatie over het How’s Life 2020 rapport is hier te vinden.