EBU: Get Connected Jaarcongres 2020!

Op 8 oktober jl. was er weer een editie van het Get Connected Jaarcongres van de EBU, de Economic Board Utrecht. Een bijzondere editie, want dit keer konden ondernemers, bestuurders, beleidsmakers en onderzoekers uit de regio elkaar niet fysiek treffen. Toch gingen we ook tijdens deze editie met elkaar in gesprek gingen over gezond stedelijk leven, en hoe we voorbij de huidige crisis kunnen komen door innovatie en groen economisch herstel in de regio.

Wethouder Economische Zaken Utrecht en Boardlid EBU Klaas Verschuure, vertelde over  URECA (Utrecht Region Economic Corona Alliance) en de kersverse samenwerking van Utrecht met Taipei en benadrukte dat samenwerking een stuk inhoud heeft, maar zeker ook relatie. het succes van publiek-private samenwerkingen in de regio Utrecht laat zien dat Utrecht een goede regio is om je als bedrijf te vestigen. Door als gemeentelijke regio samen te werken met het bedrijfsleven maken we Utrecht een interessante regio op te investeren. Samen kunnen we het podium groter maken.

Een van de deelsessies was van de Hogeschool Utrecht, tijdens hun Dag van de Duurzaamheid. Ze hadden Brits econome van het Environmental Change Institute van de Universiteit van Oxford en auteur van het boek ‘De Donut Economie’, Kate Raworth digitaal op bezoek. Kate sprak over de Amsterdamse Donut Coalitie, een praktische vertaling van haar theorie op stadsniveau, die in samenwerking met gemeente Amsterdam tot stand is gekomen. Want we willen niet terug naar het oude normaal. Ze pleitte ervoor onze ‘groeidrang’ terugbrengen tot binnen de planetaire en sociale grenzen die haar donut weergeeft. We moeten niet gaan voor maximale winst, maar voor voldoende winst om ‘in business’ te blijven en respect voor onze omgeving te hebben.

Ook gaf ze aan dat verandering start bij individuen. Dit kan een CEO of minister zijn, maar net zo goed een buurman of -vrouw of iemand uit de academische wereld die besluit een verandering in een onderzoeksprogramma aan te brengen voor een duurzamere insteek. En we hebben beleidsmakers, overheden, nodig om benodigde kaders voor die verduurzaming te scheppen.

Ze zei: ‘Ask yourself this question: What does the economy (or society) looks like when I am retiring?’

Een mooi vertrekpunt voor verandering.

Maar er waren nog veel meer sessies. Zo was er een deelsessie over de kracht van een collectief in de regio, duidend op projecten om bewoners te betrekken bij de energietransitie. Hierbij werd het inzicht gedeeld dat we niet alleen naar de technische kant van verandering (innovatie) moeten kijken, maar zeker ook naar de sociale. Geen energietransitie zonder sociale verandering.

En spraken Diederik Samson, Kabinetchef voor de Europese Commissie en Huib van Essen, Gedeputeerde van de Provincie Utrecht, over duurzame ontwikkeling in de regio.

Samson gaf aan dat Europa een grote steun kan zijn voor duurzame ontwikkeling in de regio, bijvoorbeeld op het gebied van financiering en ondersteuning bij innovatie. Van Essen gaf aan dat uitdagingen als de energietransitie en de woningnood bij elkaar moeten worden bekeken en aangepakt.