Connecting Story: Mijn Impact

‘We moeten samen duurzaam leren verspringen’

Voor de tweede Connecting Story spreken we met Alje Kuiper, oprichter en eigenaar van Mijn Impact. Deze start-up wil duurzaamheid in Nederland aanpakken door het ‘Mooi en Makkelijk’ te maken. Ze biedt verschillende diensten: Het is een zakelijk platform voor de aankoop van duurzame goederen en diensten. Het biedt workshops en online testen om kennis over duurzaamheid bij bedrijven te bevorderen. En ze biedt ondernemers advies en intermediaire diensten om hun strategie te verduurzamen en te concretiseren naar duurzame projecten en innovaties.

 

Verspringer

Tijdens onze introductie vertelt Alje over zijn liefde voor het verspringen. Hij heeft er in het verleden veel mee gedaan en zelfs records gesprongen. Alje: ‘Verspringen heeft me altijd geïnspireerd. Ik vond het heel leuk om te doen. Gewoon een aanloop, een sprong en dan verder komen dan anderen. Ik vond het ook leuk om de techniek toe te passen zodat je iets kan realiseren waarvan anderen denken: ‘Dat kan helemaal niet. Hoe doet ‘ie dat?’ Want als je het echt goed wil doen dan komt er heel wat bij kijken, zoals goed getraind zijn’.

Hij vervolgt: ‘Dat is in organisaties die willen verduurzamen hetzelfde. Je moet als organisatie, als je echt aan duurzame disruptie wil doen, een aantal mensen hebben die ook de techniek hebben om dat op een goeie manier uit te voeren. Want om echt duurzaam te worden, moeten we niet een eindje wandelen, maar een sprong maken.

Door anders naar duurzaamheid te kijken en anders te doen krijg je verrassende resultaten waar je echt impact mee maakt. Dat is voor mij een levensmissie geworden.‘

 

Mobiliseren en groot maken

Alje heeft een lange loopbaan gehad in de arbeidsmarktsector en heeft ook bij de politie gewerkt. Hij vertelt: ‘Ik ben de laatste 10 jaar bij Randstad verantwoordelijk geweest voor strategie en innovatie. Daar heb ik veel gedaan met sociale innovatie. Hiervoor mobiliseerde ik wat nodig was en zette innovaties grootschalig neer. Die ervaring hoop ik ook voor verduurzaming te kunnen gebruiken, want social impact vind ik een cruciaal onderwerp voor ons welzijn. Jammer genoeg verbetert het te langzaam en daarom heb ik dan ook Mijn Impact opgericht. Ik ondersteun ondernemers om duurzaamheid in te zetten om hun bedrijf beter te maken en er tevens commercieel voordeel uit te halen. Met Mijn Impact richt ik mij vooral op de werkgever-werknemer relatie, de sociale kant van de interne organisatie, waarbij producten uit mijn webshop als employee-benefits kunnen worden ingezet.‘

 

Samenwerken voor duurzaamheid

 Voor Mijn Impact werkt Alje samen met verschillende ondernemers en organisaties. ‘Voor de webshop op mijnimpact.nl werk ik samen met zo’n 30, vaak sociale, ondernemingen. Deze bedrijven maken mooie, klimaatvriendelijke producten en diensten, maar hebben vaak nog wat meer exposure nodig. Daarnaast werk ik als een soort intermediair samen met verschillende professionals voor mijn adviesdienstverlening. Ik onderscheid zo’n 14 dimensies van duurzaamheid in een bedrijf. Deze dimensies zijn expertisegebieden, van inclusiviteit en duurzame inzetbaarheid tot interieur inrichting en recycling. Er zijn specialisten die op deze gebieden innovatie en verandering kunnen vertalen naar praktische implementatie bij bedrijven. Waar de nadruk het afgelopen jaar vooral op samenwerking met social entrepreneurs voor de webshop lag, verwacht ik komend jaar meer met specialisten samen te gaan werken.’

 

Duurzame kansen leren zien

Alje ziet voor ondernemers veel kansen wanneer duurzaamheid als thema binnen de organisatie opgepakt wordt. ‘Bedenk eens’, vervolgt hij, ‘of je daar op zou kunnen innoveren? Zou je daar projecten op kunnen draaien? En hoe doe je dat dan?’ Hij geeft aan bedrijven te ondersteunen om het zodanig als strategie en innovatie thema op de agenda te krijgen, dat het bedrijfsmatig past. ‘Het geeft hele leuke nieuwe inzichten waar bedrijven echt wat mee kunnen.

De afgelopen periode zat Mijn Impact in een fase dat je bedrijven probeert warm te maken om te beginnen met duurzaamheid. Dat ze denken: ‘He, daar heb ik nog nooit aan gedacht’. In mijn ervaring  zitten veel bedrijven vaak nog in een soort van tunnelvisie waarbij ze bij verduurzaming vaak maar aan één ding denken.

Bijvoorbeeld: Even een project in Zuid-Afrika sponsoren en daarmee hebben we het getackeld. Maar dat is slechts een begin. Je moet veel breder kijken. Huidige initiatieven zijn meestal geen sprong, maar een wandelingetje.‘

 Zoeken naar de ware

Alje heeft dit jaar veel netwerk gesprekken gevoerd om potentiële partners te ontdekken. Hij zegt: ‘Het ene gesprek is relevanter dan de ander. In het begin is het ook best wel vaak van ‘ja, wat heb ik nou eigenlijk aan dit gesprek gehad?’. Je zit telkens te zoeken van ‘Hoe vertaal ik hetgeen mijn gesprekspartner zegt nou naar mijn propositie?’ Het is bij samenwerking belangrijk om beide belangen goed in beeld te brengen zodat je elkaar kan aanvullen in de praktijk. Je moet voor jezelf dan ook helder hebben welke kant je met je bedrijf op wilt, welke rol je wilt spelen. Dan kun je het ook andersom vragen: ‘Waar zou jij voor mij een rol kunnen spelen?’

Alje geeft aan dat de persoonlijke klik in een samenwerking voor hem belangrijk is. ‘Dat je elkaar begrijpt, dat je op 1 lijn zit en op eenzelfde manier zit te denken. Mensen in je bestaande netwerk zijn hierbij belangrijk. Je kent elkaar al, dus heb je gelijk al wat vertrouwen.’

Tot slot geeft hij aan dat het belangrijk is, zeker wanneer je net met je bedrijf begonnen bent, je de ander wel wat te bieden hebt. Je moet laten zien dat je met je bedrijf in staat bent autonoom een positie in de markt te verwerven zodat je niet van andere partij afhankelijk gaat worden. Hij refereert hierbij aan zijn ervaringen bij Randstad. ‘Hier heb ik samenwerkingen met bedrijven gehad die alleen maar op Randstad wilden meeliften omdat ze al zo groot is. Ik zei toen: ‘Maar wat heb jij Randstad te bieden?’ Ik heb ervaren dat er vrij weinig bedrijven waren, waar ik toen een gesprek mee voerde, die echt zich hadden verdiept in mijn business.’

 

 

 

 

Van kasplantje naar brede impact

Alje vertelt over een nieuw initiatief waar hij bij betrokken is, de Coalitie voor Sustainable Life. Deze coalitie bestaat uit organisaties, zoals Milieu Centraal, TNO en start-ups die allemaal iets bleken te doen op het gebied van duurzaamheid bij consumenten, maar uit hele verschillende perspectieven.  Hij licht toe: ‘Dat is zo’n voorbeeld van een aantal contacten die je hebt, die op een moment op een andere manier bij elkaar kwamen en zeiden ‘Goh, zouden we niet gezamenlijk iets kunnen doen om het consumentengedrag sneller duurzaam te maken?’.

Zijn ervaring met dergelijke samenwerkingsintenties is dat betrokken partijen wel wat uithoudingsvermogen moeten hebben. ‘Je bent nog aan het verkennen en hebt er dus niet snel business uit. Dat maakt dergelijke initiatieven in het begin ook kwetsbaar, maar die fase van kasplantje moet je wel door. Het helpt dan om het aantal partners in het begin klein te houden, zodat er snelheid komt in het opleveren van een eerste concrete resultaat.’

Hij bevestigt dat het bij prille samenwerkingen handig is gewoon te beginnen, zodat je snel tot een tastbaar bewijs komt waarmee je kan laten zien wat er is uitgeprobeerd en waartoe het heeft geleid. Alje:  ‘Ja, je moet niet eerst een jaar gaan nadenken. Dat is ook een van de dingen die met verduurzaming misgaat. Nieuwe ideeën worden nu vaak in een soort poldermodel gestart en getoetst bij iedereen. Er volgen dan allemaal meningen en dan krijg je gedonder met alle belangen. Het hele initiatief wordt hiermee A] heel vertraagt en B] het plan wordt niet meer zo scherp. Doordat er op die manier meteen allerlei compromisjes ontstaan, heb je misschien wel draagvlak maar geen plan wat nog werkt.‘

 

  Samen verspringen

Duurzaamheid is voor veel bedrijven nog een redelijk nieuwe wereld. ‘Ook voor mij’, zegt Alje, ‘Dat maakt het soms lastig. Kijk alleen al naar de taal. Ik merk dat die hele wereld van duurzaamheid wel wat gescheiden is van de corporate wereld waar ik uit kom. Een term als de SDG’s is daar nog nauwelijks bekend. Als je die twee werelden met elkaar wilt laten samenwerken, dan moet je elkaars taal willen leren begrijpen. Je moet niet alleen maar in je eigen wereld willen blijven. Ga eens naar andere congressen of lezingen, stap uit je comfort-zone.

Voor samenwerken geldt dit natuurlijk ook. Je kunt niet alleen maar vasthouden aan je eigen principes en eigen dingen, je zal ook wel wat water bij de wijn moeten doen. Ik kwam in een hele andere wereld terecht, een waar ik helemaal geen weet van had. Maar andersom ook, die wereld heeft ook helemaal geen weet van hoe het denkvermogen is en hoe dingen worden besloten in de corporate omgeving. Maar je moet elkaar wel leren kennen, zeker als je die wereld wil veranderen.

Duurzame innovatie is voor mij niet die kleine stap, maar die grote stap voorwaarts maken. Dan ga je naar iets toe wat serieus anders is.  Ik ben op zoek naar bedrijven die dat ook willen. Die de stap willen maken naar het volgende level van duurzaamheid. Dat type bedrijven kan ik helpen met hun business model of wil ik mee samenwerken. Ik zoek ondernemers waarmee ik kan verspringen.’

 

Wil jij ook meer verduurzamen met je bedrijf?

Kijk op Mijn Impact.

 

Dit is een herpublicatie van het interview uit 2019.