Minister-president Rutte: Het is tijd om onze dromen samen te realiseren

Gisteren was Connect4Value aanwezig bij het MKB jaarcongres. In het mooie historische pand van Pathé Buitenhof in Den Haag hadden zich enkele honderden trotse en gedreven MKB’ers verzameld.

Voorzitter van MKB Nederland Jacco Vonhof presenteerde de Ondernemersagenda. Een levend document dat de wensen van kleine en middelgrote ondernemingen zichtbaar maakt en waarvoor iedereen werd uitgenodigd verder mee te denken. Er waren ronde tafel gesprekken met ondernemers, o.a. over de uitdaging goed geschoold personeel te werven en behouden.

Het MKB is nog steeds de ruggengraat van de Nederlandse economie, zoals cijfers van het CBS bevestigen. Volgens verschillende onderzoeken die online te vinden zijn behoren in aantal vrijwel alle bedrijven in Nederland tot het MKB, en draagt het MKB voor circa 60-70% bij aan de Nederlandse economie gemeten in termen van werkgelegenheid, omzet en bruto toegevoegde waarde. Daarmee levert het MKB een behoorlijk grote bijdrage aan de Nederlandse economie.

De ondernemersagenda werd overhandigd aan Mark Rutte, die daarna in een korte presentatie het belang van het MKB voor Nederland onderstreepte en aangaf dat het nu tijd is om onze dromen samen om te zetten in realiteit.