Tweedaagse Nationaal Netwerk Brede Welvaart

Wat is bredewelvaart?

Wat is het voor het hier en nu? En wat voor het later en elders?

Hoe houden rekening met brede welvaart bij de keuzes die we maken? Wie moeten er allemaal bij betrokken worden? En hoe pakken we de uitdagingen aan waar we onderweg tegen aan lopen?

Deze en meer vragen kwamen langs tijdens de tweedaagse van het Nationaal Netwerk Brede Welvaart, vorige week in Leeuwarden.

Een interactief opgezette bijeenkomst om met elkaar na te denken hoe onze toekomst beter vormgegeven kan worden. In dit geval voornamelijk vanuit het perspectief van medewerkers uit de publieke sector. Hierdoor kwamen we snel op de uitdaging hoe brede welvaart in de concrete praktijk van beleidsontwikkeling vorm te geven. Maar brede welvaart gaat over meer dan beleid. ????

Toch was het voor mij, als relatieve buitenstaander, een interessante tweedaagse. Want de vragen waar deze mensen tegen aan lopen, zijn ook vragen voor inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen. Om nog maar niet te spreken over politiek en bestuur.

Er is al een hoop in voorbereiding om de weg naar brede welvaart te faciliteren, zoals de ontwikkeling van indicatoren, dashboards en factsheets waarmee inzichten in onze economie kunnen worden verkregen die we nu nog niet hebben. Maar met goede data alleen zijn we er nog niet.

Achter de schijnbare objectiviteit van cijfers, schuilen subjectieve keuzes. Daarom is het belangrijk dat we het gesprek met elkaar aangaan. Op alle onderwerpen en thema’s en op alle niveaus, van heel lokaal tot Europees en zelfs mondiaal.

Een nog grotere uitdaging dan goede gegevens verkrijgen is mijn inziens de structuren vormen waarlangs we met elkaar structureel kunnen overleggen.

Zo kunnen we samen toewerken naar brede welvaart voor iedereen, overal en altijd.

Doe dus mee, want democratie, das een werkwoord… ????