The New Economy and the importance of collaboration – New Financial Forum

Op 23 april jl. opende Satish Kumar (1936) oprichter en directeur van het beroemde Schumacher College, een internationaal centrum voor ecologische studies een nieuw hoofdstuk voor het New Financial Forum. Willem Vreeswijk, oprichter van Stichting New Financial Forum, start samen met Ivo Valkenburg en Diana Zandbergen de New Financial Activators en de New Financial Academy. Doel van de twee nieuwe initiatieven is om mensen in en om de financiële sector te bewegen tot actie over te gaan om tot een duurzame sector te komen.

Kumar nam ons mee in een inspirerende sessie over het waarom en hoe van het veranderen. Toen hij 18 jaar oud was, dacht hij dat de wereld een verschrikkelijke plek was, maar dat veranderde toe hij werken van Mahatma Gandhi las. Zijn kijk op de wereld veranderde: ‘Het is een spirituele wereld! Waarom ben je in zaken? Waar ben je in de politiek? Dit zijn de vragen die je je zelf moet stellen. Het gaat niet om geld, macht, prestige en persoonlijk gewin. Dat blokkeert je maar. Je intentie, je ‘waarom’ is belangrijk. Je moet je geld en invloed inzetten voor het goede in de wereld, niet alleen voor je zelf.’

Over religie zei hij: ‘Religie zit niet in de kerken en moskeeën, maar in jezelf. In je leven van elke dag, je thuis, je werk, je tuin, alles. Onze realiteit draait om de relatie tussen ‘subjects and object’, mensen en dingen. Hierbij is onderwijs cruciaal en dit zou zowel zaken van het hoofd, hart en handen moeten omvatten in plaats van slechts één van de drie.  In de realiteit denken mensen vaak dat we alleen ‘individuen’ zijn, die niets met elkaar te maken lijken te hebben. Maar we zijn een menselijke ‘community’. Wanneer je denkt dat je iets helemaal alleen kan, dan leef je niet in de echte wereld’, zegt hij.

Kumar ziet 2 belangrijke crises: De klimaatcrisis en de Covid-crisis. Deze laatste, zegt hij, gaat over onze relatie met de natuur, en het feit dat deze relatie niet goed is. We hebben bedrijven en ondernemers nodig voor ons voedsel, kleding, etc. Ondernemerschap is onze motor voor al onze activiteiten, maar dit moet dan wel in goede relatie met de mensen en natuur om ons heen zijn. Net als geld is ondernemerschap niet goed of slecht vanuit zichtzelf, maar wat je er mee doet. Wat je intentie is.

De komende 10 jaar ziet Kumar als cruciaal. ‘We moeten allemaal samen komen’, zegt hij. ‘De wereld moet samen komen. Want alles is met alles verbonden. Hij heeft goede hoop, want hij ziet een nieuwe generatie opgroeien met die hoop op een wereld in balans.’ Hij ziet 2 stappen die nodig zijn waarmee ondernemers deze mooie maatschappij kunnen realiseren, en waarover hij een boek heeft geschreven:

  • Stap 1 ‘Elegant simplicity’ – We moeten leren om ons leven te leiden in een simpele, maar elegante en duurzame manier. Nu is teveel ‘afval’.
  • Stap 2 ‘Circular economy’ – Net als dat de natuur circulair is, moet onze economie dat ook worden.

‘Het doel in het leven is ‘happiness”, zegt hij. Maar, benadrukt hij, het gaat hierbij om dat je tevredenheid, niet maximalisatie van alles. Wanneer is het genoeg? We hebben zoveel liefde in onze harten, maar (nemen) geen tijd meer om het te laten zien. We moeten leren dankbaar te zijn.

Deelnemers aan deze webinar konden vragen stellen.

  1. Op de vraag hoe er vanuit deze wijsheid omgegaan moet worden met huidige leiders en leiderschap antwoordde hij: ‘Echte macht is de macht van mensen. Macht zit niet in entiteiten als Rusland, China of Amerika. Grote veranderingen zijn hier nog nooit vandaan gekomen. Echte verandering komt vanuit de ‘grassroots’, zoals bij het einde van de apartheid. We hebben dus activistische burgers nodig! Echt macht is de macht van mensen, niet van posities. Verandering komt vanuit mensen, niet vanuit top(posities). Zijn advies is dus ook: werk vanuit de ‘grassroots’, dan zal de verandering in de top wel later komen.
  2. Een andere vraag ging over hoe we onszelf los kunnen maken van ‘angst’. Kumar antwoord in de woorden van zijn leermeester Gandhi: ‘Vrede is de weg. ‘Suspend on doubt, cultivate on trust’, ofwel: zet je over je twijfel heen, en leer (jezelf) te vertrouwen. Leer jezelf kennen en houd van jezelf.’ Waarbij hij toevoegde dat hij hiermee geen ‘ego’ liefde bedoelt, waarbij je anderen neerhaalt. Want ego, dat moet je juist loslaten. ‘Onderschat je eigen kracht niet’, zegt hij, ‘Je bent de radiator, jij kunt aan de knop draaien. Elk individu is een leider. Vertrouw dus op jezelf. Angst komt wanneer je niet van jezelf houd of vertrouwt. ‘
  3. Eén van de deelnemers bracht het gebrek aan visie ter sprake bij mensen die nu in leiderschapsposities zitten. Wat kunnen we hier aan doen? Kumar: ‘Echt leiderschap moet komen vanuit het gevoel van dienstbaarheid. Te veel leiders van vandaag hebben teveel ‘ego’, maar geen visie. Door een ‘servant’ leider te zijn, inspireer je andere mensen. Echte leiders, zijn ‘humble’, nederig, en hebben een enorme dosis uithoudingsvermogen. Denk maar eens aan Gandhi, Mandela of Martin Luther King. Allen waren zelfs in gevangenschap!’.
  4. Kumar ziet ook de noodzaak voor vernieuwing van het onderwijs, op de vraag of ons huidige, op de industriële eeuw gebaseerde systeem dit wel kan ondersteunen. Hierbij gaat onderwijs zowel over zaken van het hoofd, als van het hart en de handen. De natuur en mensen moeten niet meer gezien worden als ‘kapitaalmiddelen’ voor onze economie. Het huidige economisch denken domineert onze samenleving, maar het zou een middel tot een doel moeten zijn, en niet andersom. Onze economie zou niet de heerser over mens en natuur moeten zijn, en mensen en de natuur geen middelen voor onze economie. Een baan is voor ons, om te leven, het leven is niet je baan. De markt zou dienend moeten zijn aan mensen, niet andersom.

Kumar deelde een eigen ervaring: In 2,5 jaar liep hij een pelgrimstocht van 8000 mijl langs de regeringen van Rusland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en schreef hier het boek ‘Pelgrimage for peace’ over. Hierover zegt hij: ‘Elke grote verandering begint bij de eerste stap. Je moet een visie hebben, uithoudingsvermogen en geduld. En wees niet bang dat je je missie niet afkrijgt in jouw leven. Anderen kunnen het voortzetten.’

De bijeenkomst werd afgesloten door Ivo Valkenburg met de vraag: Hoe kunnen wij als New Financial Forum samenwerken en co-creëren? Kumar antwoordde dat hij het een fantastisch initiatief vindt, waarmee we onze economie kunnen resetten en kunnen omvormen naar een regeneratieve economie. Hiervoor hebben we nieuwe initiatieven en uitvindingen nodig.  Gebruik je geld en middelen voor dit doel en geef het aan de (jonge) mensen die deze circulaire economie al aan het ontplooien zijn.

We reizen allemaal samen op het ‘Spaceship Earth’ de ijsberg van de klimaatcrisis tegemoet. We moeten we samen de verandering aanpakken.’

Meer informatie of het New Financial Forum steunen?

Kijk op de website.