Samenwerken in crisistijd: Let’s flatten this curve too

‘Onder druk wordt alles vloeibaar’,  is een uitdrukking die je in menig organisatie of samenwerking hoort.

Een manier om urgentie, of zo je wil kleine crisis, te creëren zodat we uit ons normale stramien stappen en naar nieuwe wegen zoeken om een doel te bereiken. Vaak spelen er in dergelijke situaties niet alleen de tijdsdruk, maar juist de overduidelijke noodzaak tot het realiseren van een bepaalde verandering een rol. Zo één waar we met z’n allen voor gaan.

Het Moet Nu.

Het mooie is dat er in dergelijke situaties mogelijkheden en gedragingen ontstaan, die er normaal niet of minder zijn. En dat is precies het doel van bestuurders. Tegelijkertijd wordt door diezelfde directie vaak wat meer speelruimte ten opzichte van de bestaande procedures en mandaten gegeven (‘Het maakt ons niet uit hoe, als het er dan maar is’). Medewerkers worden op hun competentie aangesproken (‘Je kunt het’) en beginnen zich verbonden te voelen door het feit ‘Dat dit ons allen overkomt, dus maken we er maar het beste van’. En we delen het belang dat we onze organisatie of samenwerking, waar we ons zo betrokken bij voelen, onder deze toch wel unieke omstandigheden samen vooruit brengen.

 

Coronacrisis

In de afgelopen decennia hebben we een crisis zoals we die nu ervaren niet meegemaakt.  Het coronavirus dwingt mensen op drastische wijze tot gedragsverandering en andere manieren van samenwerken. Ook vanuit het motto ‘het moet nu’.  En het moet ‘anders dan normaal’.

En wat je met de kleine crises binnen organisaties zag gebeuren, zie je nu binnen de hele samenleving plaatsvinden. Een ‘sense of urgency’ in deze tijd van onzekerheid op land- en zelfs wereldniveau die we gezamenlijk aan gaan.

Samen Sterk.

Crisisplannen zijn door overheden uit de kast gehaald, maar een ramp van dit kaliber was niet voor te bereiden, dus wordt er al doende geleerd en bedacht. Normale procedures en mandaten worden terzijde geschoven om noodgelden snel bij de mensen die het het meest nodig hebben te krijgen. En met 50% van de informatie worden 100% van de beslissingen genomen. We moeten wel.
En na een eerste reactie van zelfbescherming door te hamsteren of leveranciers later uit te betalen, zie je mensen en bedrijven over de eerste schok heenkomen en ook hun gedrag aanpassen.  We helpen elkaar.

Je kunt het.

We steunen mensen in beroepen en sectoren die we anders voor lief nemen en tonen uitingen van betrokkenheid en support. Gesterkt door de zekerheid die we elkaar de afgelopen tijd hebben gegeven, gaan we een stap verder en laten we onze drang om het onbekende te overzien, beheersen of op te lossen steeds meer los. We laten ons leiderschap zien. We nemen initiatief en verantwoordelijkheid door nieuwe kleinschalige projecten en samenwerkingen op te starten om de meest kwetsbaren te ondersteunen en noodzakelijke nieuwe middelen als mondkapjes te produceren. En we laten ons minder leiden door functies en specialismes. We doen gewoon wat nodig is.

Juist nu alles anders is dan anders.

Maar o, wat ervaren we een energie en sociale verbondenheid die we hiervoor nog niet kende. Zelfs met 1,5 meter afstand.

 

Samenwerken na de coronacrisis

Veel mensen zien huidige systeemfouten en -gedragingen als oorzaak van deze crisis en benadrukken dat het nu het moment is om al verder vooruit te denken. Dat de coronacrisis aantoont dat samenlevingen in staat zijn zich min of meer van de ene op de andere dag te transformeren. En dat na de korte termijn bezwering van het virus, er dus geen betere tijd is om systemische economische verandering in te luiden. Je kunt als samenleving meer dan de crisis doorkomen. Je kunt er ook van leren om andere verandering en transities te realiseren.

Wellicht zullen we na de crisis weer terug vallen in ons ‘oude’ gedrag. Wie weet. Maar het zou mooi zijn wanneer we de energie en focus die we nu hebben en het gedrag dat we nu vertonen kunnen vasthouden om ook die andere crises te bezweren, namelijk die voor een duurzame en inclusieve maatschappij.  Want ook al is de tijdsdruk voor velen minder voelbaar, de noodzaak is er wel degelijk. En we kunnen die alleen aan met dezelfde mindset en gedragingen als nu. Dus willen we dat de wereld er na de crisis anders uit komt te zien, dan moeten we

Samen Vooruit.