Een nieuwe, jonge grassroots beweging in Nederland wil op een positieve, duurzame en inclusieve wijze impact gaan maken in onze samenleving. Er wordt ondersteuning geboden bij de strategievorming op het gebied van partnerships en grassroots initiatieven en de verkenning van mogelijke samenwerkingen.

Related Projects