Goed samenwerken begint met echt luisteren

Je zit met verschillende collega’s in een vergadering, multidisciplinair zoals dat zo mooi heet. Ieder brengt z’n eigen kennis en ervaring mee waarmee jullie het doel waarvoor je bijeen bent, willen gaan bereiken. Toch verloopt de vergadering niet naar wens.

Een van de leden is nogal nadrukkelijk aanwezig  door constant aan het woord te zijn. Er lijkt geen ruimte voor inbreng van anderen. Een ander geeft op menige uiting van een ander telkens een overtreffende trap: ‘Heb jij het druk met 80 mailtjes per dag? Ik heb er wel 200!’

Aan het eind van de vergadering is lang niet alles besproken wat besproken zouden moeten worden, en lijkt het beoogde doel verder weg dan toen jullie het overleg begonnen. Lichtelijk geïrriteerd loop je de vergaderkamer uit.

Je enthousiasme om samen met anderen iets moois tot stand te brengen wordt voor je gevoel de grond in geboord door gedrag van de ander. Het heeft niet alleen effect op die ene vergadering, maar het kan ook zijn effect hebben in de samenwerking die nog voor je ligt.

Herkenbaar? Volgens mij heeft iedereen dit wel eens meegemaakt, ik ook. En ook ik heb me schuldig gemaakt aan dergelijk gedrag. Maar er is een oplossing. Een oplossing die moed vraagt.

 

Echt Luisteren

Samenwerken met anderen begint met echt luisteren. Oprecht en geïnteresseerd aandacht hebben voor wat de ander zegt, voor zijn of haar beleefwereld. Ook al past het niet binnen de ervaring en kennis die jij hebt. Of de mening die jij op het moment van discussie hebt en waarvan je vindt dat die veel beter past binnen de discussie die op dat moment gaande is.

Echt luisteren vraagt om lef. Lef om je eigen mening, je eigen ‘ik’ even te parkeren ten gunste van de ander. Lef om je in te leven in de denkwijze van de ander. Lef om de mening van de ander daardoor te begrijpen en misschien, ja heel misschien, de kans te lopen je eigen mening aan te moeten passen.

 

Samenwerken in en tussen organisaties

Binnen organisaties werken vele professionals vanuit hun eigen discipline, achtergrond en kennis. Juist door die verscheidenheid aan expertises moet er worden samengewerkt om organisatiedoelen te realiseren. Maar die verscheidenheid vraagt van diezelfde experts een open houding ten opzichte van de expertise en denkwijze van een collega. Een actieve inspanning om naar de ander te luisteren en te willen begrijpen.

Bij samenwerking met mensen uit verschillende organisaties is het verschil in denkwijze, gedrag, normen en waarden vaak nog groter dan bij interne samenwerking. Verschillen in bedrijfsculturen, verschillen tussen publieke en private denkwijzen, verschillen in werkwijzen, gewoontes en belangen. Dit vraagt van deelnemers in een externe samenwerking nog meer van hun luistervaardigheden.

Hoe mooi het doel is waar in een strategische samenwerking in geloven of hoe gezellig de directeuren het samen op de golfbaan hebben, een partnership heeft alleen kans van slagen wanneer alle medewerkers van alle betrokken organisaties moeite doen elkaar echt te willen begrijpen en luisteren naar elkaar.

 

Luisteren kun je leren

Deze week stond ik voor een MBO-klas voor een gastles van Stichting LEF. Op het programma stond een ‘Lagerhuis – debat’ over het lenen van geld.  Mijn hulpmiddel was een afgezaagde bezemstok, vermomd als microfoon. Daar sta je dan mee, voor een klas vol 17-19 jarigen die allemaal een mening hebben.

Een van de leerlingen overstemde de rest door luidkeels haar mening op een stelling te verkondigen en lette niet op of er iemand luisterende. Toen vroeg ik haar of zij het fijn zou vinden dat ze niet alleen haar mening kan uiten, maar dat er ook naar geluisterd zou worden.  Het antwoord was niet verrassend.

Wil jij dat er naar jou geluisterd wordt in een samenwerking? Begin dan met echt luisteren naar de ander.