Expeditie Gemeenschapskracht

Onlangs is de Ella Vogelaar Academie gestart, een platform/community voor iedereen die wil leren over gemeenschapskracht en vitale gemeenschappen. Het platform heeft als doel elkaar te helpen bij onderzoek, kennisdeling, informatie-uitwisseling en dialoog voor een betrokken en inclusieve samenleving. Want steeds vaker is het in onze samenleving nodig dat (groepen) burgers de regie over hun leefomgeving oppakken en samen gaan beslissen en organiseren.

Om de start van de academie in te luiden werd er een serie online workshops georganiseerd, een ervan was de Bewonersexpeditie Gemeenschapskracht op 8 oktober jl.. De workshop was een online ontdekkingstocht langs bewonersinitiatieven. Om elkaar te ontmoeten, kennis te delen, inzichten op te doen rond vragen in eigen praktijken en om te ontdekken hoe we samen verder komen.

Er waren zo’n 16 deelnemers op de workshop afgekomen, uit verschillende hoeken van Nederland: van Utrecht en Nieuwegein tot Den Bosch, Rotterdam en Boekel.

Er werd gesproken over vragen als: Waar denk je aan bij ‘gemeenschapskracht’? En hoe bestendig je wat je bereikt? En er werden ervaringen gedeeld door deelnemers die die energie- en woon coöperaties hebben opgezet. Conclusies hierbij waren dat er ondersteuning en begeleiding nodig is om (coöperatieve) samenwerkingen op te zetten. Mensen zijn vaak geneigd te beginnen bij de (juridische) structuur, maar moeten eigenlijk eerst naar de bedoeling van hun samenwerking kijken.

Samenwerken in dergelijke brede coöperaties vergt van deelnemers ook dat ze elkaars taal leren verstaan, want een inwoner van een buurt kan dingen op een heel andere manier verworden dan een gemeentelijke ambtenaar die ook deelneemt aan de samenwerking. Dat dit laatste, de gemeentelijke deelneming, belangrijk is werd bevestigd door de Boekelse Energie Coöperatie: De gemeente heb je nodig als ‘machtsfactor’ in besprekingen met bijvoorbeeld grote partijen als netwerkbeheerders.

Ook was de bevinding dat deze coöperaties tegen dezelfde problemen op lopen: Ze moeten allemaal een rechtsvorm kiezen, bestuur oprichten en geld gaan beheren. Want soms zijn er aardige subsidies mee gemoeid. Dit vraagt ook iets van de capaciteiten van de deelnemers.

Daarnaast zijn er een aantal succesfactoren onderkent:

  • Er moet een behoefte, collectief doel of urgentie gevoeld worden
  • Er moet organiserend vermogen zijn
  • Er zijn verschillende talenten en competenties nodig
  • Successen, ook kleine, moeten gevierd worden om inspiratie en een ‘wij’-gevoel te houden, want deze initiatieven kunnen soms lang duren
  • Mensen moeten een soort sociaal ondernemerschap tonen. Hierbij komt initiatief nemen kijken, een plan maken, risico nemen en vooral doorzettingsvermogen (‘vooral doorgaan!’) kijken

Tot slot was de conclusie dat ‘Je er toch iets van moet hebben dat je mekaar een beetje kent’.

Het was een begin van een mooie expeditie ;-)!

Meer weten over de Ella Vogelaar Academie?

Kijk dan hier.