Energiek GrassrootsCafé voor Volt Utrecht

Gisteren hielden Volt Utrecht en Connect4Value een GrassrootsCafé voor leden en niet-leden van Volt in en om Utrecht. Met meer dan 20 deelnemers die enthousiast deelnamen was het een geslaagde avond!

Tijdens het eerste, plenaire gedeelte werd gesproken over ‘Wat is Grassroots nou eigenlijk?’, ‘Waarom werkt Volt vanuit die gedachte?’ en ‘Kan deze manier van (samen)werken de motor zijn achter inclusie?’. Het korte antwoord:

Grassroots (letterlijk: ‘graswortels’) is de term voor maatschappelijke processen die aan de basis van de samenleving worden ontwikkeld: bij de burger. Volt ondersteunt en stimuleert deze manier van maatschappelijke verandering: door iedereen mee te laten denken, praten én doen. Deze gedachte is zo wezenlijk voor een grassroots beweging als Volt,  dat deze in de basis strategie van Volt Europa staat opgenomen onder ‘Citizens Empowerment’ met de doelen:

  1. Het versterken van de publieke ruimte op die wijze dat burgers geïnformeerd en weloverwogen politieke keuzes kunnen maken. [Orig: ‘Strengthening EU-public spheres so that people are able to take informed political decisions’].
  2. Het vergroten van de mogelijkheid van burgers de politiek te beïnvloeden, ook buiten verkiezingstijd. [Orig: ‘Increasing citizens ability to influence politics beyond elections alone’].

Ook kwamen er een aantal concrete voorbeelden van grassroots initiatieven in Utrecht naar voren, zoals de grassroots actie rondom de plannen voor de A27. Tevens werd de vraag gesteld of grassrootsactivisme alleen ergens ’tegen’ moet zijn (nee, zeker niet!).

Het tweede deel gingen we uiteen in een aantal break-out groepen. Er was een Jamboard voorbereid om met elkaar in gesprek te gaan over de vragen:

  • Wat vind jij belangrijk voor Utrecht / jouw wijk?
  • Wat doe je al voor Utrecht / jouw wijk (op een grassroots manier)?
  • Wat zou je (nog) meer willen realiseren? En wat heb je daar voor nodig?

We sloten de avond af met de conclusie dat het bij een grassrootsbeweging draait het om het vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Dat het gaat om ons vermogen om anderen in beweging te brengen en aan te moedigen tot initiatief en persoonlijk leiderschap: Wat drijft mij? Waar sta ik voor? En hoe verbind ik dat met de organisatie waarvoor ik werk en met anderen? Dat de verandering naar een rechtvaardige, inclusieve samenleving op een gezonde planeet draait om het principe dat iedereen op zijn eigen manier een bijdrage kan leveren aan dit een gezamenlijke doel. Waarbij er niet één is die het allemaal weet en voorop gaat, maar door collectief leiderschap als beweging vanuit betrokkenheid.

Er zullen meer GrassrootsCafés in 2021 volgen. Onder andere om het lokale beleid van Volt in Utrecht te ontwikkelen.

Houd de agenda en/of berichten dus in de gaten!