Connecting Story: New Financial Forum

‘Je hebt zelf invloed voor een menselijker financiële sector’

 

Hij had niks met geld. Toch is Willem Vreeswijk de oprichter en het gezicht van de stichting New Financial Forum (NFF): een netwerk van mensen uit de financiële sector, die zien dat de sector die verantwoordelijk is voor onze financiële bloedsomloop anders moet en anders kan worden. In samenwerking met diverse betrokkenen organiseert het NFF bijeenkomsten, workshops, reizen en dialoogsessies en geeft ze het blad ‘New Financial Magazine’ uit. Het New Financial Forum geeft ‘stem aan mensen uit de sector, die betekenis willen toevoegen en vernieuwing willen aanjagen voor een menselijker financiële sector.’

Een Connecting Story over samenwerken voor waarde en betekenis in de financiële sector.

 

I wist niet eens wat het FD was …

We zitten aan de eettafel bij Willem thuis. Hij begint: ‘Tijdens mijn studie Nederlandse Taal- en Letterkunde heb ik al tijdschriften opgericht. Zo heb ik vroeger een blad opgericht over kunst en daarna over architectuur. Bladenmaker ben je in hart en nieren’.

Maar hoe rol je dan de financiële hoek in? Willem: ’Tijdens die tijd in de architectuur kwam ook de bedrijfskant aan bod. De fusies en overnames, de economische dingen. Toen ik daar op een gegeven moment klaar was, kwam ik een vacature voor eindredacteur voor het vakblad voor financieel adviseurs (VVP) tegen. Toen dacht ik: ‘In godsnaam maar, ook al lijkt het me afgrijselijk. In die tijd las ik niet eens het FD. Ik wist niet eens wat het was. ‘

‘Je had niks met geld?’

‘Nee, helemaal niks. Maar toch dacht ik:  ‘Ik ga het gewoon proberen. Nou, dat is 26 jaar geleden.’

 

Een krankzinnige sector

‘Ik kwam dus in de jaren ’90 de sector binnen, in de tijd van de beleggingspolissen en zo. Het was een rare tijd waarin je jongetjes van 27 in Porsches zag rijden. Ik gun iedereen zijn rijkdom, maar dit … het kon toen gewoon niet op. Ik vond dat raar. Niet dat mensen niet in Porsches mogen rijden, maar dat je in een vakgebied wat ten dienste van de samenleving zou moeten staan, en met zo weinig opleiding, daar zoveel kon verdienen.’

Willem concludeert zelf: ‘Dan loop je toch hard weg, kun je zeggen… Ja, die neiging is er ook wel geweest. Maar tegelijkertijd heb ik vanaf het begin gezien dat het ook een mensenbranche is, waarin heel veel mensen oprecht hard lopen om het beste te doen voor hun klanten. Die twee kanten zijn van alle tijden, maar zijn vooral uitgekristalliseerd in de financiële sector. Nog steeds.’

 

Je nek uitsteken

Meet the Masters. Foto: Frans Schellekens

We blikken terug op Willems begintijd bij VVP: ’Wat ik meteen voelde, is dat er mensen werkten die vooruit willen, die het beste willen doen voor mens en samenleving.  Nog ver voordat het provisieverbod er kwam, organiseerde ik dialoogsessies of provisie wel ethisch verantwoord was.  We hebben altijd al onze nek uitgestoken, maar wel met de bedoeling de dialoog te blijven zoeken, anders word je wel heel snel een roepende in de woestijn… ‘

Hij vervolgt: ‘Zo is toen ook ooit het idee voor LEF[1] ontstaan. Het was een dialoogsessie, de grootste in Nederland toen met zo’n 500 man, over de vraag ‘Wat kunnen wij nou doen voor de samenleving? En in 2007 en 2008 organiseerde ik samen met Ivo Valkenburg ‘Meet the Masters’-sessies in een kerkje in Amsterdam. Bij die bijeenkomsten met spirituele grootheden zaten toen steeds 200 man. Allemaal financiële dienstverleners. En ze vonden het prachtig.’

‘Het is dus niet zo dat financiële dienstverleners alleen maar denken van ‘we worden gelukkig van geld’. Helemaal niet. Daar is ook mijn passie ontstaan om die balans te zoeken tussen je hart, handen en hoofd. Want we hebben ze alle drie keihard nodig’.

 

Netjes gejat

‘In 2010 ben ik samen met Ivo Valkenburg gestart met het New Financial Forum, onder dezelfde uitgeverij als het VVP. Eigenlijk heb ik het concept, met toestemming, overgenomen van een ander initiatief: stort een bedrag en schrijf een verhaal. Niet hoe goed je bent, niet commercieel, maar wat je bijdrage is aan een betere samenleving. Waarom doe je wat je doet? En dan krijg je een aantal exemplaren van het blad en zo gaan we dat hele vuur verspreiden.

Er sloten meteen veel leuke mensen aan die zeiden ‘Goh, eindelijk gaat het eens over diepgang, over zingeving, over betekenis.’ We hebben toen een aantal events georganiseerd, maar mijn streven om de wereld mooier te maken, paste voor mijn gevoel niet goed bij een commerciële uitgeverij. Toen hebben een aantal mensen me geholpen en sinds 2014 is het New Financial Forum een zelfstandige stichting.’

 

Aan het rollen en vliegen

Dialoogsessie. Foto: Jiri Buller

Willem stelt zich bescheiden op. ‘Er hebben een hoop mensen meegeholpen, ik heb het echt niet alleen gedaan. Iemand die bij Aegon werkte zei bijvoorbeeld in die beginperiode tegen me ‘Joh, wat doe jij goede dingen! Wat heb je nou nodig om het te laten vliegen?’ En toen zei ik : Wat ik nodig heb is een aantal mensen die dit ondersteunen, niet alleen financieel, maar ook met hun commitment.  Toen heeft die persoon een diner georganiseerd met directieleden van verschillende verzekeraars en toeleveranciers.

Ik zei: ‘Ik wil het goede van de branche laten zien. En ik wil laten zien waar het beter kan. Ik wil dat we elkaar inspireren om het beter te gaan doen. Ik zie de financiële sector als de bloedsomloop van de samenleving. En ik geloof dat die bloedsomloop niet helemaal gezond is op dit moment, dus we hebben met z’n allen een ethische taak om die bloedsomloop gezonder te maken. En ik wil daar mensen voor mobiliseren om dat met mij te gaan doen.’

‘Die mensen zeiden allemaal ‘ja’ gezegd en kon ik van start.’

 

Niet meer vrijblijvend

We vragen Willem of de visie en missie die hij had toen hij het NFF begon nog staat of dat deze veranderd is.

Willem: ‘Nee, in principe staat die nog wel. Alleen de toon is veranderd. Ik geloof dat ik zelf wat duidelijker en resoluter ben geworden in mijn uitleg van wat er nodig is. Sommigen mensen vinden dat te ver gaan en lopen weg. Anderen zeggen:  ‘Fijn dat het duidelijker wordt. We zijn blij met die helderheid’.

Ik geloof niet dat wij er als financiële sector vrijblijvend in zijn om te kijken waar het nog een beetje groener of duurzamer kan. Ik geloof echt dat het hele systeem anders ingericht moet worden. Het systeem dat we nu kennen hebben we zelf gebouwd. Het ligt niet aan het systeem, het zijn de mensen die het doen. En we hebben zelf de taak om daar iets aan te gaan doen. De financiële sector heeft allemaal groene modellen en duurzame hypotheken. Dat is prachtig, maar we kunnen veel meer doen dan dat. Denk aan de armoedebestrijding, het dichten van de kloof tussen arm en rijk, daadwerkelijke invloed op klimaatverbetering, vergroening, duurzame beleggingen. Juist de financiële sector zou de vraag moeten beantwoorden: welke samenleving wensen wij? En hoe gaan we die dan inrichten? Passen daar nog wel aandeelhouders bij?‘

 

Griekenlandreis NFF 2015

Griekenlandreis NFF 2015

Waardencrisis

Willem lacht: ‘Je hebt iemand nodig die dat af en toe aanjaagt, hè. En als ik bij mensen teweeg kan brengen van ‘hé, maar er is iets anders mogelijk…’ dan ben ik al heel erg tevreden.’

We vragen hoe hij de rol van het NFF in de toekomst ziet. Willem: ’Het zou mooi zijn als het NFF niet meer nodig zou zijn, maar daar zijn we nog lang niet. Ik hoop dat steeds meer mensen gaan inzien dat een echte transitie niet alleen noodzakelijk is, maar ook heel veel oplevert. We moeten af van het idee dat een leefbare aarde geld kost. Alles van echte waarde is sowieso niet in geld uit te drukken. En als je dat toch wilt doen, denk dan vooral wat het oplevert: betekenisvolle banen,  meer ruimte voor talenten, meer saamhorigheid, het gevoel dat we er voor elkaar zijn. We zijn het vaak niet gewend om zo te denken. Je zult dus lef moeten hebben om echte veranderingen door te voeren.’

‘De huidige corona crisis is een grote wake-up call. Het vergroot uit wat er niet goed ging en laat zien waar we naar verlangen. Wel jammer dat we vooral geïnteresseerd lijken te zijn in het welvaren van de BV Nederland. Het gaat er vooral om hoe WIJ hier uit komen en dat stopt helaas vaak bij de landsgrens. Dat er als gevolg van de corona crisis in arme landen veel meer mensen aan honger overlijden, blijft onderbelicht. Misschien vragen we ons te weinig af of het van beschaving getuigd om oude mensen in verzorgingstehuizen in eenzaamheid te laten sterven. En onderbelicht blijft belangrijk buitenlands nieuws uit bijvoorbeeld Spanje waar deels een basisinkomen is ingevoerd. In mijn optiek kunnen we ook al lang niet meer spreken over een corona crisis of een financiële crisis, maar is er sprake van een waarden crisis. Daarom zijn mijn wensen met het NFF groot…. Het liefste zou ik uitbreiden naar educatie, zorg en alle andere gebieden in de samenleving die van betekenis zijn.’

 

Eigen invloed creëert beweging

Waar liggen binnen de financiële sector volgens jou de obstakels om de transitie te maken?

Willem: ‘Ten eerste is het angst. Iedereen heeft zijn eigen kinderen te voeden en zijn eigen huis te wonen, dat begrijp ik. Ten tweede is het vaak nog onwetendheid. Als je echt oprecht gelooft dat ons geldsysteem en onze banken de enige mogelijkheid zijn om uiteindelijk dingen te ruilen en te waarderen, ja, dan wordt het wel lastig om iets anders te bedenken… Daarom word ik met het forum steeds fanatieker om mensen te laten weten dat ze invloed hebben. Dat alles wat ze doen impact heeft.’

‘Sommige mensen zeggen “Ja, maar ik heb helemaal geen impact. Ik heb maar een heel klein baantje bij een grote verzekeraar…” Dan zeg ik: “Wat jij kan doen of kan zeggen heeft wel degelijk invloed.” Het is zo belangrijk dat mensen die werken bij financiële dienstverleners door hebben dat ze impact hebben. Door hoe ze zich kleden, wat ze eten, hoe ze reizen, door vragen te stellen, door open te zijn. Als je eenmaal weet dat je wel degelijk wat kan doen, kun je ook het gesprek aan met je medewerkers en met je klanten… ‘

Willem rond af: ‘Het leuke is ook, dat als je gaat staan voor waar je in gelooft, je mensen gaat ontmoeten die al met dat soort dingen bezig zijn en geloof me, dat zijn er heel erg veel. Het NFF is in die zin ook niet heilig. Wel belangrijk is dat we met elkaar laten zien dat heel veel mensen al op weg zijn naar Rome en als je al die mensen in beeld brengt, dan kun je laten zien dat er al een gigantische beweging gaande is.’

 

Meer weten over het New Financial Forum?

Kijk op de website

 

[1] Stichting Leven en Financiën, een lesprogramma voor MBO-studenten voor financiële bewustwording en zelfredzaamheid. www.lefnet.nl