CONNECT4 en de Kunst van het Samenwerken

Waar we in de afgelopen decennia steeds vaker van elkaar lijken te verwijderen, is het fijn om te zien dat de groep mensen die dit tij willen keren door vanuit een positief perspectief en in samenwerking naar een inclusieve en duurzame toekomst willen werken steeds groter wordt.

Maar ondanks dat de trendy namen voor ‘nieuwe vormen’ van samenwerking als paddenstoelen uit de grond schieten, wil het in praktijk vaak nog niet altijd vlotten om als echte ‘companen’ samen te werken. In onze dagelijkse werkzaamheden zijn we vaak zo op de inhoud gefocust en werken we zo sterk vanuit onze eigen kennis, kunde, en vaak ook meningen, dat we geen aandacht hebben voor de ander en hoe we met elkaar omgaan. Het lijkt alsof we de vaardigheid om goed samen te werken een beetje hebben verleerd. Terwijl we het allemaal in ons hebben.

Daarom geven we je in dit artikel een simpel model dat de basis is van elke samenwerking, in welke vorm dan ook. Een kapstok om inzicht mee te verwerven en te gebruiken bij samenwerkingen die je dagelijkse tegenkomt. En omdat elke ontmoeting een (kleine) samenwerking is, is er gelegenheid genoeg om hiermee je samenwerkingsvaardigheden te oefenen. We noemen deze kapstok het CONNECT4-model, omdat het de vier basisonderdelen van elke samenwerking samenbrengt.

Figuur 1. CONNECT4-model van samenwerken

Doel

Iedere samenwerking begint met een doel. Het gezamenlijke doel is dé bindende factor tussen de partijen die een samenwerking aangaan: Waarom willen we samenwerken? Wat is onze visie? Waar gaan we voor? Welke rol kunnen en willen we hier beiden in spelen?

Heeft jullie partnerschap of samenwerkingsverband geen duidelijke, gezamenlijke visie of doel, dan loop je de kans tijdens de uitvoering langs elkaar heen te gaan werken. Een duidelijk doel geeft alle betrokken de focus die nodig is naar het gewenste resultaat toe te bewegen.

Of jullie je doel realiseren, hangt af hoe goed jullie in staat zijn de drie andere basisonderdelen te ontwikkelen en managen: De inrichting, jullie onderlinge relatie en jullie belangen.

 

Inrichting 

Onder de inrichting verstaan we de zichtbare structuur en afspraken die je samen maakt, zoals de aanpak, het proces, de communicatielijnen, juridische vorm en financiële afspraken.

Afspraken over de inrichting van je samenwerking geven de mensen binnen de samenwerking helderheid over welke middelen de samenwerkende organisaties inbrengen, hoe deze ten dienste staan van het gezamenlijke resultaat en hoe de risico’s en opbrengsten van de samenwerking verdeeld worden.

Wat we vaak zien in samenwerkingen is dat er aan dit onderdeel snel en makkelijk aandacht wordt gegeven. Het is ook het meest zichtbare deel van een samenwerking. Maar alleen zorgen dat de inrichting van jullie avontuur op orde is, is geen garantie voor succes. In tegendeel.

 

Relatie

Het succes van een samenwerking of partnership is voor een groot deel afhankelijk van de twee onzichtbare onderdelen: jullie onderlinge relatie en belangen. Waaraan moet jullie relatie voldoen? Welke verwachtingen hebben we van elkaar? Wat zijn je eigen gewoontes? En op welke aspecten zijn jullie tot aanpassing bereid om jullie samenwerking tot een succes brengen?

Wanneer jullie je samenwerking willen laten uitgroeien tot meer dan een verstandshuwelijk, is het belangrijk aannames en verwachtingen met betrekking tot jullie relatie ‘zichtbaar’ te maken, d.w.z. te bespreken. En ook je eigen werk- en denkwijzen hierbij mee te nemen. Goed samenwerken is continue aan jullie relatie werken, want niet elk verschil van jullie relatie zal zich aan het begin van jullie samenwerking openbaren. Het is de kunst relationele aspecten te leren opmerken en benoemen zodat jullie deze kunnen bespreken en jullie hierin naar elkaar toe kunnen groeien.

 

Belangen

Tot slot het meest onzichtbare onderdeel van een samenwerking: Jullie belangen. In elke samenwerking of partnerschap hebben deelnemers belangen, zowel eigen als gezamenlijke.

In de kern begint elke samenwerking vanuit eigen belang. Je hebt immers die andere organisatie nodig om die datgene te bereiken wat je alleen niet lukt.

De meest succesvolle samenwerkingen en partnerschappen zijn die waarbij de partijen waarden en drijfveren delen. Vertrouwen is hierbij het kernwoord. Niet alleen in het leren  vertrouwen van de ander, maar vooral in het geven van vertrouwen. Het bouwen van vertrouwen en vooral het behouden en herstellen van vertrouwen wanneer de samenwerking niet zo loopt zoals gehoopt, is het doorslaggevende aspect van elke samenwerking.

 

De kunst van het samenwerken

Samenwerken is geen doel op zich, maar een noodzakelijk middel om ambities te halen die groter zijn dan een organisatie zelf aankan. Hoe groter de ambitie tot verandering, hoe belangrijker samenwerking met andere organisaties en partijen wordt.

De kunst van het samenwerken ligt opgesloten in ieders vaardigheid en inzet de vier onderdelen van het CONNECT4-model gebalanceerd tot uitvoering te brengen.

Met aandacht voor en in gesprek met elkaar.

 

 

Wil je je eigen samenwerkingsvaardigheden verbeteren?

Bekijk ons aanbod op deze site.